Menu
اتو برنهارد رئيس كميته همبستگي براي ايران آزاد

اتو برنهارد رئيس كميته همبستگي براي ايران آزاد

افتضاح: سفير آلمان در ايران با عامل قتل عام رئيسي ديدار ميكند

otto bernhardt merkel 37c52

اين يك افتضاح است: بالاترين نماينده ديپلماتيك دولت فدرال آلمان درايران – سفير ميشائيل كلور-برشتولد – با ابراهيم رئيسي، قصاب زندان اوين و يك عامل بدنام قتل عام ديدار ميكند. و اين راه به افتضاح بالاتري نيز مي برد: ديپلمات آلماني بايد در اين ديدار تن به شنيدن تذكراتي بدهد مبني بر اينكه اتحاديه اروپا و بخصوص آلمان نبايد از آمريكا دنباله روي كنند چنانچه موضوع تحريمهاي بيشتر بر عليه اين ديكتاتوري مذهبي بخاطر نقض حقوق بشر، توسعه فن آوري موشكي و جنگ افروزي در منطقه خاورميانه مطرح شوند.

خبرگزاري دولتي مهر در روز 19 اكتبر 2017 در مورد ديدار سفير آلمان كلور-برشتولد با ابراهيم رئيسي، رئيس كنسرسيوم مالي آستان قدس در شهر مشهد واقع در شمال شرقي ايران گزارش داد. در اين خبر آمده است: ”ابراهيم رئيسي به سفير آلمان خاطرنشان ساخت: كشورهاي اروپايي و بخصوص آلمان بايد يك سياست خارجي مستقل در پيش گيرند و از آمريكايي ها پيروي نكنند.”

ابراهيم رئيسي (56 ساله) يكي از افراد مورد اعتماد آيت الله علي خامنه اي، رهبر حكومت مذهبي ايران با اختيارات نامحدود، مي باشد، و در شهر مشهد كه زيارتگاه زائرين است، يكي از بانفوذترين و ثروتمندترين بنيادهاي مذهبي كشور را اداره ميكند. پيش از آن اين آخوند عمامه سياه پست هاي مهمي در قوه قضاييه را عهده دار بود. رئيسي در مقام معاون دادستان تهران در سال 1988 در اعدام هزاران زنداني سياسي كه بدون پروسه قضايي صورت گرفتند مستقيما مشاركت داشت. او همچنين يكي از مسئولين سركوب جنبش اعتراضي سال 2009 مي باشد.

در سال 1988 در ايران در پي فتواي بنيانگذار اين ديكتاتوري يعني آيت الله خميني يك حمام خون بي سابقه براه افتاد. در اعدام 30 هزار قرباني در عرض ماههاي كمي در تابستان و پاييز 1988 ابراهيم رئيسي بصورت تعيين كننده دخالت داشت. در اين رابطه مدارك فراواني حتي از محافل خود رژيم در دست مي باشند. رژيم تا همين امروز از اجراي اين قتل عام دفاع ميكند. (رفرانس به ويكيپديا و همچنين يك مقاله در روزنامه دي ولت آلمان با عنوان ”كانديد رياست جمهوري عضوي از كميته مرگ”). سفارت آلمان در تهران حتما بوضوح از پروسه ارتقاء و سوابق اين ”طرف حساب” مطلع بوده است.

سازمان عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و فدراسيون ليگ هاي حقوق بشر اين قتل عام را بعنوان ”جنايت عليه بشريت” توصيف كرده اند. صدها تن از اعضاي پارلمان اروپا در يك بيانيه در 7 اكتبر 2016 در استراسبورگ خواستار پيگرد جزايي مسئولين قتل عام 1988 شدند كه در زمره آنها ابراهيم رئيسي مي گنجد. گزارشگر ويژه سازمان ملل براي وضعيت حقوق بشر درايران خانم عاصمه جهانگير در گزارش خود بتاريخ 14 اوت 2017 مينويسد: ”از 1988 به اين سو گزارشات بسيار زيادي در مورد كشتار آن زمان منتشر شده اند. مدارك متقن نشان ميدهند كه هزاران نفر در گروههاي بزرگ بقتل رسيده اند.” او در ادامه خواستار اين ميشود كه ”يك تحقيق اساسي و مستقل از اين واقعه بايد صورت گيرد.”

ديدار سفير آلمان با رئيسي يك سيلي به صورت خانواده و بازماندگان قربانيان قتل عام 1988 مي باشد. ابن اقدام ديپلماسي آلمان در بهترين حالت زشت و احمقانه و در بدترين حالت كثيف و ”مخرب” است. همچنين اين واقعيت كه رئيسي يكي از بزرگترين كارتلهاي مالي در ايران را مديريت ميكند، و از اين رهگذر تجارت خارجي آلمان ميتوانسته سود ببرد، نيز نميتواند توجيه كننده اين ديدار باشد. اين پول بوي خون ميدهد. و كسي كه با جنايتكاران معامله ميكند، خود را شريك جرم ميكند.”

× اوتو برنهارد، سخنگوي سابق گروه پارلماني دمكرات مسيحيان در مجلس فدرال و عضو فعلي هيئت رئيسه بنياد كنراد آدنائر، رئيس كميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد مي باشد.

منتخب ویدئوکلیپ