Menu

به کمک دستگیر شدگان قیام بشتابیم!

maghalat eab85

تجمع مردم و خانواده ها  در مقابل زندان اوین و اعتراض به دستگیری جوانان قیام 96

با اوجگیری قیام مردم علیه دیکتاتوری خامنه ای و فریاد های میلیون ها هموطن بجان آمده علیه کلیت نظام آخوندی با شعارهای «مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی»، دستگاه سرکوبگر اطلاعات رژیم ضمن راه اندازی موج دستگیری های کور، تلاش دارد تا اوضاع بشدت درهم ریخته نظام را آرام نماید.

واقعیت درایران آخوند زده آن است که دیکتاتوری ولی فقیه زهر خورده و طلسم شکسته اساسا توان سرکوب کامل مردم وبویژه قیام کنندگان را ندارد. سیستم اعصاب رژیم با نخستین جرقه های قیام بشدت برهم خورده و حاکمیت در اوج آمادگی کامل و با راه اندازی انواع و اقسام سیستم های اطلاعاتی، بسیج و سپاه، یکبار دیگر تجربه کرد که به چه میزان پوشالی، ضربه پذیر و جامعه جوان ایران به چه میزان خواهان دگرگونی و سرنگونی این رژیم است. این بزرگترین خصلت قیام اخیر گرسنگان و میلیون ها ایرانی برای رسیدن به حاکمیت مردمی می باشد.
براین منطق استمرار حملات بی امان جوانان و قیام کنندگان به ماشین سرکوب و خون ریزی رژیم طی روزهای اخیر و بویژه به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه ای و سران رژیم، آتش زدن دفاترنمایندگان ولی فقیه در بیش از ۶۰ شهر، حمله به پایگاه های بسیج ضد مردمی، مراکز دولتی و یا حکومتی تماما موئید این واقعیت هستند که سنبه مردم و مقاومت مردمی بسیار پر زورتر تمامی تبلیغات دروغین و عربده کشی های ولی فقیه می باشند.همچنین به حاکمیت یکبار دیگر ثابت شد که این جنبش اتفاقا هم «رهبر ذیصلاح» و هم «سازمان رهبری کننده» دارد. سخن از سازمان مجاهدین خلق است که ضمن برخورداری از حمایت های بین المللی و برخلاف تمامی تبلیغات دروغین رژیم، ریشه های عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه تشنه ایران داشته و با تمامی کشتار، خون ریزی، بمباران و رنج و شکنج اعضاء و کادرهای آن طی سه دهه اخیر، ذره ای از این خواست ملی برای رساندن جامعه به دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت کوتاه نیامده است.
این را دیگر ما نمی گوئیم، بلکه از صدر تا ذیل رژیم، از خامنه ای طلسم شکسته تا نمایندگان وی در شهرها و استان های کشور، از مجلس حکومتی با نمایندگان ریز و درشت اش، از فرماندهان سپاه سرکوبگر پاسداران، بسیج و اطلاعاتی های تا رئیس جمهور دست ناشنده ولی فقیه ودرمانده طی هفته های اخیر بکرات بدان اعتراف کرده اند.
نیم نگاهی به مواضع سران و متولیان رژیم و نیم نگاهی به رسانه های حکومتی، رادیو وو تلویزیون و تریبون نمازهای جمعه و کف بردهان آوردن کارگزاران رژیم تماما مهر تائیدی براین واقعیت می باشند.و باز بر همین سیاق است که باید به نیاز حکومت شدید برای نمایش قدرقدرتی و عربده کشی علیه مردم بجان آمده رسید، امری که خود را اکنون در دستگیری های کور و بی هدف طی هفته های اخیر به نمایش گذاشته است. دراین رابطه پیشتر شورای ملی مقاومت از دستگیری «۸ هزار نفر» از مردم و مفقود الاثر شدن «شمار زیادی» طی هفته های اخیر خبرداده است.
درتازه ترین اطلاعیه شورای ملی مقاومت (۲ بهمن ۱۳۹۶) از جمله تاکید شده است: «دستگیریهای گسترده و جمعی در ایران در حالی است که خبر شهادت زندانیان تحت شکنجه یکی پس از دیگری به‌گوش می رسد. سرکردگان فاشیسم دینی با وقاحت تمام دلیل این قتلهای جنایتکارانه را خودکشی زندانیان یا تزریق مواد مخدر و یا نرسیدن مواد مخدر عنوان می‌کنند. دستگیریهای خودسرانه و جمعی و قتل زندانیان زیر شکنجه بدون تردید جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و دخالت جامعه جهانی را الزامی ساخته است».به یقین پرشدن زندان ها از جوانان، نوجوانان و زنان مقاوم که شاخص های اصلی مقاومت علیه دیکتاتوری مذهبی می باشند و همچنین تجمع خانواده های اسرا و دستگیر شدگان پشت درب زندان های رژیم تنها نمونه های کوچک ازاین وضعیت بحرانی و نیز بربریت ساری و جاری در ایران می باشد.
یک سایت حکومتی ضمن اذعان به ابعاد بحران انسانی و شکنجه های وحشیانه علیه بازداشت شدگان در سیاهچالهای رژیم می نویسد: «نیروی انتظامی در غالب بازداشتگاه‌ها رفتار مناسبی با بازداشت شدگان نداشته و اکثریت بازداشت شدگان از فحاشی و رفتارهای زننده مامورین در زمان بازداشت و مدت زمان چند ساعته نگهداری در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی خبر می دهند. برخی ازبازداشت شدگان در بازداشتگاه‌ها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند».این گزارش سپس می افزاید: «پیکر سینا قنبری صبح روز شنبه ۱۵ دی ماه در حالی که کیسه زباله به دور گردنش بسته شده بود در کف سرویس بهداشتی قرنطینه زندان اوین توسط زندانیانی که وظیفه نظافت را داشته‌اند پیدا می‌شود». (سایت حکومتی کلمه ۱ بهمن ۱۳۹۶)«رهبر موقت» تلاش دارد تا با اعمال سیاستی خزنده و بی سروصدا، جنبش را سرکوب کند. دلیل اعمال چنین سیاستی نیز بسیار روشن است، وضعیت بشدت ضربه خورده حاکمیت و وجود محاصره در زمینه های داخلی، منطقه ای و بین المللی است.
دراین راستا دستگیری های کور و حمله و هجوم شبانه گزمگان هارارتجاع به خانه های مردم و قیام کنندگان به موازات لبخند های آخوند شیاد روحانی واشک تمساح وی برای قیام کنندگان، تماما دو روی سکه ای بنام تروریسم حکومتی و سرکوب می باشند.سخن از طراحی نقشه شوم رژیم برای پرکردن زندان ها و سربه نیست کردن زندانیان بی دفاع و بی گناه در سیاهچال های حکومتی می باشد.
علیه این جباریت و برای دفاع از حقوق زندانیان دربند متحدا اقدام کنیم و جهانی را برسر آمران و عاملان کشتار فرزندان میهن امان بشورانیم.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ