Menu

مردم ایران خواسته های مبرم دیگری هم دارند

 moghavemat b3955نیروی پیشتاز مقاومت مردم ایران یعنی سازمان مجاهدین خلق با ارتش آزادیبخش و شورای ملی مقاومت به شهادت اسناد و مدارک و کلا روند سیاسی ایران ، با پرداخت بیشترین بها از جان و مال و انرژی و صرف وقت و میزان مقابله با رژیم ، امروز این حق را دارد که از جانب دولت آمریکا به رسمیت شناخته شود

   آقای ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی تاریخی اخیر خود ، صرف نظر از برجام ؛ ماهیت و عملکرد و تقلبات رژیم ملا – پاسدار فاشیستی حاکم و غاصب ایران را که در طول حیات شوم و فاجعه بارشان جز از جانب رهبران مقاومت سابقه نداشته است چنان در انظار جهانی تکاند که واقعا دل پرخون مردم ایران را خنک کرد. و این صرفا نه یک برخورد قاطع سیاسی که نمودار شهامت اخلاقی هم بود . خاصه اگر در نظر بگیریم که تا چه حد و تا چه سوی آقای ترامپ زیر فشار بوده است برای تأیید پایبندی رژیم به برجام و برجا ماندن برجام . این به جای خود نیکو و در خور تحسین ملل محروم . اما برای ایران زجر و ستم کشیده ، کافی نیست . چرا ؟ چون مسئله صرفا محدود و مختوم به برجام نمی شود . ملت ایران خواسته های برحقی دارد که نباید نسبت به آنها ، بی اعتنا بود . ما ایرانیان ضرب المثلی داریم که گویا و در خور توجه است : « کار را که کرد ، آنکه تمام کرد » . من به سهم خود مهمترین خواسته ها را فهرست می کنم :

1 ــ نیروی پیشتاز مقاومت مردم ایران یعنی سازمان مجاهدین خلق با ارتش آزادیبخش و شورای ملی مقاومت به شهادت اسناد و مدارک و کلا روند سیاسی ایران ، با پرداخت بیشترین بها از جان و مال و انرژی و صرف وقت و میزان مقابله با رژیم ، امروز این حق را دارد که از جانب دولت آمریکا به رسمیت شناخته شود که در صورت تحقق ، سنگین ترین و کاری ترین ضربه به بی وطنان حاکم بر ایران وارد خواهد شد . آقای ترامپ باید واقف بر این نکته باشند که چنان ضربه یی ، واقعا برای رژیم مرگبارتر از هر اقدام دیگر است . آخر مردم به جان آمده ایران تکیه گاه دیگری ندارند . هر چه هست حرف است و جدال برسر حرف ها و ادعا ها .

2 ــ جنبش دادخواهی مردم ایران ، جهانی شده است . از منظر انسانی و نه تجارتی ، فاجعه یی بوده است که هر صاحب وجدانی را آرام نمی گذارد . هر کلمه و سطر آن مالامال از خون های به ناحق ریخته و آه و اشک مادران و پدران داغدار است . شجاعت اخلاقی آقای ترامپ به ما این امید را می دهد که این پرونده در دستور کار دولت آمریکا قرار گیرد و راه به دیوان بین المللی ببرد . ما که نمی توانیم از کارگزاران سیاسی بنگاه های بزرگ تجارتی انتظار داشته باشیم .

3 ــ از صدقه سر سیاست سازشکارانه توأم با معاملات کلان سودآور قدرت های جهانی ، رژیم تبهکار فرصت را از دست نداد و تا توانست با هجوم و موشک و شبیخون از رشیدترین ، نجیب ترین و جانبازترین فرزندان ایران زمین یعنی ارتش آزادیبخش ؛ قربانی گرفت و به اطمینان آن قدرت ها و سکوتشان « کی بود کی بود من نبودم » درآورد . مردم ایران می خواهند که به این پرونده هم رسیدگی جدی شود و ضمنا اموال منقول و غیرمنقول به غارت رفته به صاحبانشان بازگردانده شود .

البته این چند مورد از فوری ترین خواسته های برحق ملت ایران است وگرنه خواسته ها بیش از اینهاست .

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ