Menu

زاد روز دكتر محمد ملكي

دكتر محمد ملكي 0f3d9
فرزند دكتر ملكي،
عمار ملکی، در زادروز پدرش متن زیر را منتشر کرده است.

امروز پیرمحمد ما ۸۴ ساله می شود.

او چند روز پیش در مصاحبه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفت: «من در آستانه ۸۵ سالگی میخواهم بار دیگر این مساله را تکرار کنم و به آقای خامنه ای بگویم که آقا ول کن؛ این ریاست را ول کن؛ این خودخواهی را ول کن؛ ... من به عنوان یک دوست پنجاه سال پیش از تو میخواهم که رها کنی ... بیش از این خودت را خراب نکن، بیش از این خودت را بد نکن ... من بعنوان کسی که دلم میخواهد این مملکت سر و سامان بگیرد، دلم میخواهد ایران ایران شود، ایرانی که سرفراز باشد و دنیا به وجودش افتخار کند، میگویم که از این کارها و منیت ها دست بردار و کار مردم را به مردم واگذار کن، بگذار مردم خود تصمیم بگیرند که چگونه زندگی کنند ... »

پیر ما سی و پنج سال است که بر آرمان خویش ایستاده و با مسالمت آمیزترین روشها نظام ولایی را هشدار می دهد که دست از استبداد و ظلم بردارد و کار مردم را به مردم واگذار کند. اما نظام مقدس از همان آغاز تا امروز پاسخ نقدهای او را با زندان و شکنجه و محرومیت داده است.

نظام مقدس او را بارها و بارها به بند کشید و وقتی دیگر به دلیل کهولت سن، از زندانی کردن او بیمناک شد، او را در کشور خود زندانی کرد و اجازه خروج از کشور و دیدار با فرزندان و نوه ها را از «پدربزرگ» گرفته است. اما پیرمرد به ما آموخت که برای گرفتن حق باید ایستادگی کرد و با صدای بلند اعتراض کرد.

اگر دوست دارید که به محمد ملکی هدیه تولد بدهید، شما هم با فراخوان اقدام فوری سازمان عفو بین الملل همراه شوید و «نامه ای به زبان فارسی، انگلیسی یا هر زبان دیگری که میدانید، به آدرسهای مندرج در لینکهای زیر بنویسید و از مقامات بخواهید که

- حکم ممنوع الخروجی محمد ملکی را فورا و بدون قید و شرط لغو کنند چرا که او صرفا به خاطر فعالیتهای صلح آمیز با استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماع و گردهمایی مورد اقدامات تنبیهی قرار گرفته است.

- به حق افراد در خصوص داشتن آزادی برای ترک کشور خود احترام بگذارند.این حق در ماده ی ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است، تضمین شده است؛»

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ