Menu

زلزله ای به قدرت ۵.۹ ریشترروز پنجشنبه استان بوشهر را لرزاند.

ejtemaee 60c77

زلزله ای به قدرت ۵.۹ ریشتر ساعت یازده و چهاردقیقه پنجشنبه استان بوشهر را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۸ کیلومتری سطح زمین و در منطقه کاکی استان بوشهر قرار داشت.
این زمین لرزه در فاصله ۴ کیلومتری شهر کاکی و در ۲۱ کیلومتری شهر بوشهر رخ داد. یک رسانه رژیم گزارش داده که در اثر زلزله کوه تنگستان دچار ریزش شده است.
نیروگاه اتمی بوشهر در ۱۰۰ کیلومتری مرکز این زلزله قرار دارد.۵ سال پیش نیز در ۲۵ فروردین ۹۲ زلزله‌ای به بزرگی ۶,۱ ریشتر کاکی را لرزاند.
وقوع زلزله دیگری در استان بوشهر با توجه به وجود نیروگاه اتمی رژیم، نگرانیهای مردم به خاطر فجایع زیست محیطی را تشدید کرده است.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ