Menu

"ضرب و شتم زندانی سیاسی - اعتصابی حمزه درویش در زندان گوهردشت کرج "

ejtemaee b8aedدژخیمان زندان گوهردشت کرج و مخصوصا ضیایی رییس زندان ، حمزه درویش، زندانی محبوس در این زندان را که در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذای خود به سر می برد، برای شکستن اعتصاب غذایش مورد ضرب و شتم قرار دادند.دژخیمان وی را که به علت روند ناعادلانه ی قضایی دست به اعتصاب غذا زده بود را برای شکستن اعتصابش، آزار و شکنجه کردند.این زندانی 24 ساله اهل تالش ابراز داشته که در سال 93 توسط داعش اغفال شده ولی پس از اینکه به سوریه برده شده، مدتی را در زندان سپری کرده و پس از آن از زندان فرار و خود را به ماموران اطلاعاتی ایران تحویل داده است.وی برای مدتی با قید وثیقه آزاد بوده ولی پس از مدتی توسط ماموران امنیتی دستگیر و طی روندی ناعادلانه در دادگاه محکوم به 18 سال حبس شده است.گفتنی است: که حمزه درویش در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذایش در شرایط جسمی و روحی وخیمی به سر می برد و مسئولین زندان نیز با آزار و اذیت شرایط وی را وخیم تر می کنند.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ