Menu

جان باختن محمد جراحی در اثر سالها زندان و محرومیت از خدمات پزشکی

shora 75209

فراخوان بین المللی برای نجات جان زندانیان سیاسی و محکومیت سیاستهای ضد کارگری آخوندها

روز پنجشنبه ۱۳ مهرماه ۹۶ محمد جراحی، کارگر شریف که بیش از بیش از پنج سال به خاطر احقاق حقوق کارگران در زندانهای فاشیسم دینی حاکم بر ایران به سر برده بود، در بیمارستان درگذشت. محمد جراحی در ۱۸ خرداد ۱۳۹۰همراه با شاهرخ زمانی که به اتهام آخوند ساخته‌ی «تبلیغات علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، در تبریز بازداشت شد و به ۵ سال زندان تعزیری محکوم گردید. در مدت ۵ سال زندان، برغم ابتلا به سرطان او را از مرخصی استعلاجی برای مداوا محروم کردند. ممانعتهای مستمر از دسترسی به خدمات پزشکی علاوه بر شرایط غیر انسانی زندانهای رژیم آخوندی، موجب پیشرفت سریع غده سرطانی شد و منجر به درگذشت او یک سال پس از آزادی از زندان شد.
مأموران وزارت بدنام اطلاعات آخوندی، محمد جراحی را دو بار در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نیز دستگیر و پیوسته برای او و خانواده‌اش مزاحمت ایجاد می کردند.
فاشیسم دینی حاکم مسئول زجرکش کردن این کارگر شریف است همچنانکه پیش از این نیز بسیاری از زندانیان سیاسی مانند کارگر زندانی شاهرخ زمانی در اثر محرومیت از خدمات پزشکی توسط دژخیمان رژیم آخوندی جان باخته اند.
مقاومت ایران، ضمن تسلیت به کارگران و به ویژه کارگران آذربایجان و خانواده‌ محمد جراحی، عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق کارگران را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی و محکومیت سیاستهای ضد کارگری رژیم آخوندی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴ مهر ۱۳۹۶ (۶ اکتبر ۲۰۱۷)

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ