Menu

خودكشي اسفن انگير مادر و فرزند

ejtemaee 83a16

در یک خودکشی اسف انگیز و تکان دهنده دیگر درحاکمیت پلید ولایت فقیه، يک زن جوان خودرا بهمراه فرزند خردسالش به آتش کشيد.

این زن جوان که از ظلم و ستم رژيم زن ستيز آخوندی به ستوه آمده بود در روستاي نياز آباد بندر ترکمن دست به خودسوزی زدومتاسفانه جان باخت و حال فرزندش وخيم گزارش شده است.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ