Menu

درگذشت شخصیت برجسته کرد صارم الدین صادق وزیری

moghavemat4 ac76e

صارم الدین صادق وزیری حقوقدان و شخصیت برجسته کرد ايراني درگذشت:

صارم الدین صادق وزیری حقوقدان و شخصیت برجسته کرد ايراني روز چهارشنبه ۲۲فروردین ۱۳۹۷در بيمارستاني در سوئيس چشم از جهان فرو بست.

آقاي صادق وزيري از مؤسيسن جمعيت حقوقدانان ايران و طی سالیان رئيس جمعيت كردهاي مقيم مركز در تهران بود و احترام و جایگاه ویژه یی نزد همه کردها و هموطنان مان داشت.

صارم الدین صادق وزیری همواره از دمكراسي براي ايران و حقوق مردم كردستان ايران درمقابل ظلم وستم رژيم هاي شاه وشيخ دفاع ميكرد . او بعدازكودتاي 28مرداد سال 1332 دستگير و زنداني شد و با شهيد ملي دكتر حسين فاطمي هم بند بود.

در دوران حاکمیت پلید آخوندی و در شروع تهاجمات رژیم به کردستان، به همراه هیات صلح تحت هدایت پدر طالقانی به کردستان رفت و ابتکار تشکیل شورای شهر سنندج را پیشنهاد کرد .

اين شخصيت محبوب كرد همواره مدافع پيوند مبارزات مردم كردستان عليه رژيم ستمگر آخوندي با مقاومت سراسري بود و تا پایان حیات از آرمان آزادي مردم ايران و رفع ستم مضاعف از هموطنان كردمان دفاع ميكرد.

وي در مهرماه 1395 با امضای بیانیه حمایت از جنبش دادخواهی اعلام کرد: «به جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۱۳۶۷ می پیوندم»

خانم مریم رجوی رئيس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران ، با تأسف بسيار از درگذشت دریغ انگیز این شخصیت برجسته، گفت: با صمیمانه ترین تسلیت‌ها به خانواده محترم و بستگان آقای صادق وزیری و به مردم کردستان ایران ، به‌روح پرفتوحش درود می‌فرستم. بدون تردید یاد و خاطره این رادمرد محبوب کرد در قلوب مردم ایران و رزمندگان آزادی و رهایی و به ويژه در خاطره مردم کردستان ایران و پيشمرگان دلاور آن زنده و پايدار ميماند.

اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان درگذشت این شخصیت برجسته و رادمرد محبوب کرد را به خانواده محترم او و همه مردم شریف کردستان تسلیت می گوید

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ