Menu

جان زندانیان سیاسی گلرخ ایرایی و سهیل عربی در خطر است

moghavemat1 0bab6

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان دو زندانی اعتصابی خانم گلرخ ایرایی و آقای سهیل عربی که جانشان در معرض خطر است، فرا می خواند.

گلرخ ایرایی، از زندانیان سیاسی تبعید شده به زندان قرچک ورامین، در سومین هفته اعتصاب غذا در شرایط بسیار وخیمی به‌سر می برد. خانمها آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به خاطر حمایت از قیام دیماه در روز ۴بهمن از اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. جایی که زندانیان از حداقل امکانات محرومند و به خاطر تراکم بیش از حد مجرمان عادی و مبتلایان به بیماریهای مسری، در معرض ابتلا به هپاتیت و دیگر بیماریهای خطرناک هستند.

زندانی سیاسی سهیل عربی، تبعید شده به زندان «تهران بزرگ» پس از ۲۹روز اعتصاب غذا، در وضعیت وخیمی قرار دارد. سردژخیم حاجی مرادی به اصطلاح دادیار این زندان، با سبعیت گفته است اگر سهیل عربی بمیرد هم به بیمارستان اعزام نخواهد شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲ اسفند ۱۳۹۶ (۲۱ فوریه ۲۰۱۸)

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ