Menu

” رفراندوم ” در این مرحله شعار انحرافی اصلاح طلبان و نایاک لابی رژیم است “

moghavemat1 0b07cهموطنان ، مردم آزاده ایران ، قیام افرینان قهرمان .
در حالی‌ که مردم جان به لب رسیده ایران شعار مرگ بر خامنه‌ای  سر می‌دهند ،در حالیکه توده های میلیونی ملت عزم بر درهم پیچیدن طومار آخوندی کرده اند و در حالیکه  سردمداران رژیم  خود به روز شماری سرنگونی  مشغولند ،عده‌ای از اصلاح طلبان برون مرزی در اتحاد با نایاک لابی رژیم در خارج کشور اقدام به نشر بیانیه‌ای کرده و ضمن بر شمردن شمه‌ای از جنایات ۴۰ ساله خامنه‌ای که عده‌ای از همین امضا کنندگان در آن جنایات دخیل و سهیم بوده اند خواهان رفراندوم تحت نظر سازمان ملل در نظام ولایت فقیه شده اند.
متأسفانه در بین امضاء  کنندگان امضاء شخصیت مشروعی چون دکتر محمد ملکی نیزدیده می‌‌شود .
خط رفراندوم در تهران توسط یکی‌ از کثیف‌ترین  وجنایتکارترین اصلاح طلبان یعنی “تاج زاده” تدوین و به آخوند کذاب محسن کدیور و به بنیان گذار سپاه پاسداران  سازگارا و به دوست صمیمی او یعنی‌ محسن مخملباف ابلاغ گردیده است .
نایاک نیز از طریق سایتهای وابسته به خود  وظیفه نشر و گسترش و سایتهای بد نامی‌ چون گویا نیوز دویچه وله و رادیو فردا که مراکز اصلی‌ توده ایها و اصلاح طلبان هستند وظیفه تبلیغ آن را به عهده گرفته اند.
هموطنان، ما بر این عقیده هستیم که در زمانه‌ای که رژیم در آستانه‌ سقوط قرار گرفته طرح مسئله انحرافی رفراندوم خود فرجه‌ای بزرگ  و طلائی برای آخوند‌ها و راهبند مخربی برای جوانان خشمگین و مصممی است که هیچ نقشه مسیری به جز سرنگونی را در دستور کار خود ندارد.
رفراندوم در این شرایط  بازی در زمین ولایت و کوچاندن مردم به داخل خانه‌ها و درخواست عاجزانه آزادی از دیکتاتور است .
ما همچنین بر این عقیده هستیم حتی  در یک فرض محال و غیر ممکن چنانچه ارتجاع هار حاکم بر ایران بپذیرد که قدرت خود را به وسیله رفراندوم در معرض رای مردم بگذارد و در سر هر صندوق رای هم یک ناظر بین المللی قرار بگیرد باز هم بدلیل پتانسیل بالای حکومت آخوندی در حیله گری رژیم ولایت با رای بالای ۹۰ در صد خود را از صندوق ر ای بیرون می‌آ‌ورد و به ریش همه می‌‌خندد . به همین خاطر است که معتقدیم شعار رفراندوم در این مرحله جز تفرقه در بین اپوزیسیون و زمان خریدن برای دیکتاتور ارمغان دیگری ندارد.
اتحاد زندانیان سیاسی متواضعانه و با احترام کامل از همرزم و همزنجیر خود دکتر محمّد ملکی می‌‌خواهد که امضاء خود را از پای اطلاعیه‌ای که بسیار مشکوک به نظر می‌‌رسد بر دارد چرا که ما هیچ سنخیتی بین مبارزی شجاع همچون استاد محمّد ملکی و آخوند دروغگویی که در انظار جهانیان شعار مردم ایران را وارونه جلوه میدهد (محسن کدیور ) و یا موسس سپاه که در تمام طول حیات خارج کشوری خود کاری جز فریب افکار عمومی نداشته است ( سازگارا) و یا دوست و همکار لاجوردی ( محسن مخملباف ) و ایضاً دیگر امضا کنندگان نمی بینیم .ما نگران خدشه دار شدن نام بزرگ مردی هستیم که خود شاهد رنج عظیم او در طول حیات سیاسی اش بوده ایم.
اتحاد زندانیان سیاسی از همگان می‌خواهد که در روزگار پایانی حکومت نحس آخوندی هوشیارانه مواظب ترفند‌های این حکومت باشند  و با ندانم کاری‌ها نمک بر زخم کسانی‌ نپاشند که در میدان‌های نبرد با شیطان جان می‌‌بازند .آلام این مردم  را هیچ مرهمی جز  سرنگونی این رژیم درمان  نمی‌‌کند آنها که انتظار دارند این رژیم تن‌ به رفراندوم دهد یا خود به‌خود به کنار میرود  آب در هاون میکوبند.
مردم ایران در دی ماه ۹۶ در بیش از ۱۳۰ شهر ایران به جهان نشان دادند که چه میخواهند  و چه نمی‌‌خواهند .آنها با نفی اصلاح طلب و اصول گرا و با دفن ولایت فقیه  آزادی  را آنچنان فریاد زدند که دنیا شنید .این رفراندومی بود  که ملت ایران با خون جوانان خود بر آن صحه گذاشت .وظیفه همگان است که به این خواست عمومی احترام  گذاشته و از آن حمایت کنند.
اتحاد زندانیان سیاسی ایران
13 فوریه 2018 /24 بهمن

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ