Menu

مراسم يادبود حسين مهدوي از هواداران قديمي و وفادار سازمان مجاهدين خلق ايران در دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در برلين

a8 32de4به همت اتحاديه جوامع ايراني درآلمان، روز شنبه 18 نوامبر 2017 (27 آبان 96) مراسم يادبود حسين مهدوي از هواداران قديمي و وفادار سازمان مجاهدين خلق ايران در دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در برلين برگزار گرديد

در اين مراسم باشكوه كه با شركت خانم شهين مهدوي همسر و پويا مهدوي فرزندايشان و جمعي از نزديكترين دوستان و ياران و همسنگران اوبرگزار گرديد، ضمن مروري بر پروسه 40 سال فعاليت و پيكار او براي آزادي ميهن در داخل و خارج از ميهن، همسر و فرزند او و همچنين يارانش، خاطراتي از ارزشهاي او بويژه ايستادگي بر عهد و پيمانش بر سر آرمان مجاهدين و عشق عميق او به رهبري اش مسعود و مريم رجوي را براي حاضران بازگو نمودند. يكايك حاضران با تاكيد بر ادامه راه پر فروغ او تا رسيدن به آزادي، ارزشهاي انقلابي و آرمانهاي توحيدي سازمان پرافتخارشان را كه سرمنشاء انسانهاي متعهد و وفاداري چون حسين مهدوي و همه اشرف نشانان در داخل و خارج ميهن است پاس داشته و الهام دهنده اصلي اين ارزشها برادر مسعود، رهبر پاكبازشان، درود فرستادند

a1 07ff5

b6 1ff58

b3 a662eشهين مهدوي ـ همسر حسين مهدوي

b2 6274fپويا مهدوي ـ فرزند حسين مهدي

b11 13429آذر اكرمي
a5 b6404

محمد فلاحيان

a2 d870dفرازهايي از زندگينامه حسين مهدوي

a13 9c28aبرادر عزيز مان حسين مهدوي 68 سال قبل در تهران ديده به جهان گشود. پس از طي دوران تحصيلات و اخذ ليسانس زبان آلماني، در وزارت كشاورزي مشغول بكار شده و سمت معاونت اين وزارتخانه را بعهده داشت.

هواداري او از سازمان مجاهدين خلق و عشق بي پايانش به راه و آرمان مجاهدين، مانع از اين شد كه در رژيم ضد ايراني آخوندي و زير حاكميت جنايتكاراني چون خميني و خامنه اي بتواند دوام بياورد. او كه از نزديك شاهد چپاول اموال و سرمايه هاي مردم و به هدر رفتن دستاوردهاي انقلاب ضد سلطنتي بود در فاز سياسي رابطه اش در بخش كارمندي با سازمان مجاهدين نزديكتر شده و به يكي از هواداران مستحكم مجاهدين تبديل شد. حسين كه ميتوانست همچون بسياري از سران رژيم، براي رفاه و ثروتي بيكران در سيستم حاكميت خميني، مدارج سرسپردگي را نيز طي كند به اين دنياي بي ارزش و تهي از ارزشهاي انساني پشت كرده و راه مردم و مقاومت و مجاهدين را بيش از قبل در پيش گرفت، بطوري كه تحولات سياسي در استانه سي خرداد و سركوب و اعدامهاي سال هاي 60 و 61 كمترين خللي در عزم و اراده اش ايجاد نكرده و او را از پيمودن راه مجاهدين باز نداشت به همين دليل عليرغم تهديدات جاني و فضاي سركوب، او بهمراه همسر وفادارش با داشتن فرزند كوچك، همچنان يكي از پشتيبانان جدي و حاميان مجاهدين در فاز نظامي بود و توانست با پوشش دادن به رزمندگان آزادي كه در معرض تهديد بودند خون هاي زيادي را براي مجاهدين ذخيره كند و نهايتا در سال 1983 مجبور به ترك وطن و اقامت در آلمان شد.

صفحه جديد زندگي و فعاليت برادرمان حسين در خارج از كشور رقم خورد. بعد از خروج از ايران، بدليل عشق بي پايانش به راه و آرماني كه انتخاب كرده بود با عزمي جزم تر به فعاليت براي آزادي ميهنش ادامه داد و تا آخرين دم حيات هرگز از اين تلاش باز نايستاد.

b4 ae94aحسين يعقوبي رئيس انجمن مهاجرين در اشتوگارت

b7 4675aمنصور وجود رئيس جامعه ايرانيان در تبعيد برلين

حسين مهدوي در همه صحنه هاي فعاليتهاي خارج از ايران طي بيش از سي سال، حضوري فعال، چشمگير و تاثيرگذار داشت، روحيه شاداب، چهره خندان و دل مالامال از عشق او به راهي كه انتخاب كرده بود گرمابخش هر جمعي بود كه حسين در آن حضور پيدا مي كرد، همه ياران او گواهي مي دهند كه يكي از ويژگيهاي برجسته حسين، عشق و ايمان بي مثالش به برادر مسعود بود و اين عشق او را همواره به مجاهدين متعهد و پايدار حفظ كرد.

مرزبندي قاطع حسين در برابر عناصر سست عنصر، ايستادگي بر مرزهاي سرخ مقاومت در شرايطي كه زير انوع و اقسام فشارها قرار داشت وجه بارز ديگري از شخصيت حسين مهدوي بود

سرانجام بعد از نزديك به 40 سال پيكار و تلاش براي آزادي و نبردي كوتاه ولي سخت و جانفرسا با بيماري، برادر عزيزمان حسين، در شبانگاه جمعه 4 نوامبر 2017 در بيمارستاني در شهر زاربروكن چشم از جهان فرو بست و به ديدار رفيق اعلي شتافت.

a7 c16dd

هدی عمرانی

b12 12dbfدکتر مسعود خواجه علی

a10 f0310

b5 ce12eهمایون یوسف زاده

اكنون درست است كه حسين بلحاظ فيزيكي در كنار ما نيست ولي بواقع او نيز مثل هزاران رزمنده ديگرازادي، مثل هزاران هزار ميليشيا و مجاهدان جان بركفي كه سربراه آزادي گذاشتند، مثل شهداي قتل عام 67 كه به جلاد نه گفتند، امروز و براي هميشه در جمع ما حاضر است و صدايش در هر شعار همرزمانش در آكسيونها و تظاهراتها، در خشم و خروش دادخواهي اشرف نشانان در جاي جاي ميهن و همه شهرهاي عالم شنيده ميشود.

ضمن تسليت به همسر مهربان او خواهر عزيزمان شهين خانم و پويا و پگاه عزيز، از خداي بزرگ برايشان صبر و شكيباني درخواست داريم. ما بهمراه همسر مهربان و فرزندان حسين پويا و پگاه، يكبار ديگر تعهد مي دهيم كه راه و آرمان حسين را در پيمودن مسير رهاييبخش مجاهدين و وفاداري تا پاي جان به رهبري مان برادر مسعود و خواهر مريم، ادامه خواهيم داد تا ايران اين زيباترين وطن را از لوث وجود اهريمنان پاك كنيم و آنروز دور نيست

درود به روان پرفتوح برادر عزيزمان حسين

b9 41513در انتهاي مراسم حاضران يكدقيقه به احترام حسين مهدوي كف زده و سپس دسته جمعي سرود ملي ايران ”اي ايران”  را خواندند

b14 0dc28

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ