Menu

مريم رجوي از نگاه شخصيت هاي بين المللي

moghavemat cf9fe

ريتا زوسموت – رئيس پيشن مجلس فدرال آلمان

گردهمايي بزرگ مقاومت ايران 

اما نكته ديگري كه ميخوام بگويم: شما يك رهبر زن داريد: خانم رجوي. و اين البته غير معمول است. او زني است كه موضع ميگيرد، كاملا غيرمعمول است، انسانها را تنها به حال خود رها نميكند، از شرافت انساني دفاع ميكند و رهبري ميكند. و او باز هم شما را رهبري خواهد كرد، زيرا اين يك اشتباه است اگر بپذيريم كه مبارزه براي دمكراسي رهبري نميخواهد.

بحث مشاركت مردان و زنان است و مريم رجوي اين روشن بيني را دارد كه هر انساني از حقوق پايه برخوردار است و اين ادراك او از اسلام است.

«««««««««««««

نيوت گينگريچ كانديد رياست جمهوري –رئيس پيشين كنگره آمريكا

گردهمايي بزرگ مقاومت ايران

در كشور ما آن رهبر جرج واشينگتن و حامي جوانش ماركي دو لافايت بودند. در ايتاليا، گاريبالدي بود. من از تجربة چند سال آمدن به اينجا مي‌توانم به شما بگويم كه در تاريخ، نام رئيس‌جمهور منتخب شما، مريم رجوي، در همان سنت مبارزان آزادي مانند واشينگتن، لافايت و گاريبالدي به‌ثبت خواهد رسيد و اميدوارم

«««««««««««««««

اينگريد بتانكور- كانديداي پيشين رياست جمهوري كلمبيا

گردهمايي بزرگ مقاومت ايران

نيروي آرام اين مقاومت توسط زني نمايندگي مي‌شود كه مورد علاقه و تحسين همگي ما به دليل شهامت و ذكاوتش است؛ مريم رجوي. وي با حمايت همگي شما و به يمن مقاومت هزاران هزار زن و مرد ايراني در شرف تبديل شدن به نيروي واقعي ضدتروريستي است كه ما به آن نياز داريم. وي با شما آلترناتيو دموكراتيك واقعي است كه براي مسلمانان و توسط مسلمانان ايران ارائه مي‌شود. او و شما الگويي براي مسلمانان آزاد سراسر جهان به شمار مي‌آييد.

اگر ما امروز در اينجا گرد هم آمده‌ايم، براي اين است كه اتحاد و قدرتمان را به نمايش بگذاريم. همه اينها دور مريم رجوي شكل مي‌گيرد. دوستاني از سرتاسر جهان دور او را گرفته‌اند، دوستاني با تنوعات بسيار. هر كدام ازما در اينجا همه نژادها، همه فرهنگها و همه مذاهب جهان را نمايندگي مي‌كنيم.

««««««««««««««««««

لوئيس فري - مدیر پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا(اف بی آی)

گردهمايي بزرگ مقاومت ايران

و شما همگي قهرمانيد و از همه مهمتر، رهبر شما، خانم رجوي، يك قهرمان بزرگ است، بخاطر تاريكترين روزها، كه چندين سال پيش دربارة آن فكر مي‌‌كردم، طي 29 حملة مختلفي كه در اشرف و پس از آن در ليبرتي رخ داد، خانم رجوي بسيار قوي و بسيار مستحكم ايستاد و بر سر مسائل بسيار بسيار سخت مرگ و زندگي تصميم گرفت: انتقال به ليبرتي، اقداماتي كه با رسيدن به ليبرتي بايد اتخاذ مي شد، مذاكرات انتقال و جابجايي امن. به شما تبريك بگوييم و از شما تشكر كنيم و از خانم رجوي تشكر كنيم بخاطر هدية آزادي و نجات جان انسانها كه برادران و خواهران شما دريافت كرده‌اند و براي اولين بار امشب از آن شادمان هستند.

خانم رجوي، شما نه تنها تجسم اصول دمكراتيك يك ايران آزاد هستيد بلكه شما رهبري فوق‌العاده و با شخصيت قوي در بحرانها هستيد. بنابراين، امسال شما بيش از هر زمان ديگر به اهدافتان نزديك شده‌ايد. به‌رغم نگاهي مختصر به گذشته، رو به جلو هم نگاه مي‌كنيم.

««««««««««««««««

سناتور نيكولتا فاورو دبير كميسيون كار سناي ايتاليا

گردهمايي بزرگ مقاومت ايران

ميخواستم تاكيد كنم بر حمايت و قدرداني خودمان از مبارزه خستگي ناپذير و مستمر مريم رجوي براي پايان بخشيدن به هژموني انديشه بنيادگرايي و اينكه اين يك وظيفه انساني براي هر زني در غرب است كه حمايت كامل خود را از اين زن شجاع به عمل آورد.

«««««««««««««««

فاتمير مديو رهبرحزب جمهوريخواه آلباني- نماينده پارلمان

گردهمايي بزرگ مقاومت ايران

من اين افتخار را داشته ام كه با رهبر شگفت انگيز و شجاع شما، خانم رجوي آشنا شوم. شما رهبري داريد كه مسير را مي شناسد، رهبري كه مسير را طي ميكند، رهبري كه مسير را نشان ميدهد، اعمال او به من و شما الهام ميدهد كه بيشتر آرزو كنيم، بيشتر ياد بگيريم و بيشتر انجام بدهيم و بيشتر شويم براي ايران آزاد،

«««««««««««««««

شهردار رودي جولياني

گردهمايي بزرگ مقاومت ايران

ما هم‌چنين اينجا نمي‌بوديم بدون رهبري خانم مريم رجوي. طي دوران‌هاي دشوار، خوب و يا دوران‌هاي وحشتناك، او همواره اميد خود را حفظ كرد تا ما بتوانيم بايستيم و بگوييم: «ايران آزاد» و اكنون ما مي‌توانيم اين كار را بكنيم.

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ