Menu

موضعگیری سخیف خامنه ای پنج روز پس از اعلام استراتژی جدید دولت آمریکا برای مقابله با رژیم آخوندی

 750 4bfa1اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

پنج روز بعد از سیاست جدید آمریکا خامنه ای برخی از مسئولان رژیم را به غفلت متهم کرد و گفت اروپاییها نباید همصدا با آمریکا با حضور رژیم در منطقه و پروژه های موشکی مخالفت کنند.

خامنه ای ولی فقیه ورشکسته نظام آخوندی پنج روز بعد از اعلام سیاست جدید دولت آمریکا علیه رژیم آخوندی و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران به صحنه آمد و با این ادعای مسخره که «نمی خواهیم وقت خود را...با پاسخگویی به رئیس جمهور امریکا ضایع کنیم» تلاش کرد با فحاشی هراس خود و رژیمش را از سیاست جدید آمریکا لاپوشانی کند و به نیروهای وارفته خود روحیه دهد. با اینحال او به کارگزاران رژیم هشدار داد که نباید «از مکر و حیله و توطئه‌ دشمن غافل بشویم.... نباید دچار خواب گرفتگی و غفلت شوند چرا که ...مسائلی هست که اهمیتش از جنگ کمتر نیست». وی «بعضی از مسئولین» رژیم را به «غفلت» و «غربزدگی» متهم کرد و گفت آنها اگر بدانند چه میگویند «خائن به کشور» هستند.

خامنه ای که از همراهی اروپاییها با آمریکا در مورد پروژه های موشکی و مداخلات جنایتکارانه رژیم در منطقه به شدت سرخورده است، گفت:‌ اروپاییها سخنان رئیس جمهور آمریکا علیه برجام را «محکوم کردند... این کافی نیست...خب برجام به نفع آنها است؛ اوّلاً اروپایی‌ها باید در برابر اقدامهای عملیِ آمریکا بِایستند... مثلاً با همین تحریمها یا همین کارهایی که حالا اینها انتظار دارند که از کنگره‌شان بیرون بیاید باید اروپایی‌ها بِایستند؛ اینکه بگویند ما مخالفیم،کافی نیست. ثانیاً از ورود در مسائل اساسیِ ما مثل قدرت دفاعی و مانند اینها پرهیز کنند؛ همصدایی با آمریکا نکنند. اینکه دولتهای اروپایی بیایند همان حرفی را بزنند که او دارد می زند که ایران چرا در منطقه حضور دارد خب تا چشمتان کور! چرا حضور نداشته باشد؟».

ولی فقیه ارتجاع برای اولین بار به موشکهای سه هزار کیلومتری اشاره کرد و گفت: وقتی آمریکا می گوید «چرا شما موشک دو هزار کیلومتری یا مثلاً فرض کنید سه هزار کیلومتری دارید،اینها (اروپایی ها) هم بیایند همان حرف را بزنند، اینکه خب معنی ندارد! به شما چه ربطی دارد؟... اینکه در قدرت دفاعی جمهوری اسلامی بخواهند دخالت بکنند و حرف بزنند، نه؛ این را هم مطلقاً از اروپایی‌ها ما قبول نمی کنیم؛... همین مسئله موشکها و این حرفهایی که سروصدا می کنند. باید روز به‌ روز این قدرت دفاعی افزایش پیدا کند،و البتّه می کند؛ به کوری چشمشان، روز به ‌روز هم افزایش پیدا خواهد کرد».

قبل از آن سردژخیم حسین شریعتمدار نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان در روز ۲۲ مهر در مصاحبه با خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران گفته بود:‌ «مؤثرترین واکنش ما می تواند و باید،رونمایی از موشکهای بالستیک قاره پیمایی باشد که پاشنه آشیل آمریکاست. امروز آمریکا به گونه یی در همسایگی ماست. چرا که در منطقه ۵۰پایگاه و چند ده هزار نیروی نظامی دارد».

امام جمعه موقت تهران و نایب رئیس مجلس خبرگان رژیم نیز در روز ۲۵مهر گفته بود:‌ «جمهوریخواه،دموکرات، ترامپ، سنا، کنگره، همه اینها ملة واحده هستند، اتحادیه اروپا هم معتمد نیست. بعضیها خوشحالند از اینکه اتحادیه اروپا از برجام حمایت می کند، بدانید الکفر ملة واحده، بدانید اگر اتحادیه اروپا جانب ایران را بگیرد یا جانب آمریکا را، قطعاً جانب آمریکا را خواهد گرفت». او افزود رئیس جمهور آمریکا «انتقاد کرد که ایران موشکهای بالستیک دارد، موشکهای قاره پیما دارد، این را قران به ما دستور میدهد».

سخنان خامنه ای و دیگر سرکردگان رژیم از یک سو وحشت نظام از عواقب سیاست جدید آمریکا و از سوی دیگر اصرار این رژیم به ادامه پروژه های موشکی و مداخلات منطقه ای به مثابه تنها راه بقای رژیم را نشان می دهد و عقب نشینی از اینها را گامی به سوی سرنگونی محتوم این رژیم می دانند. خامنه ای در اردیبهشت ماه گذشته قبل از نمایش انتخابات گفته بود کشورهای غربی خواستار تغییر رفتار رژیم هستند و تغییر رفتار همان تغییر نظام است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷مهر ۱۳۹۶ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۷)

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ