Menu

یک سرفصل نوین مهم اما هنوز ناکافی

 maghalat e7338

در بیابان گر به شوق کعبه ، خواهی زد قدم

سرزنش ها گر کند خار مغیلان ، غم مخور

                                     حافظ

   سخنرانی آقای ترامپ رییس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل ، به حق می توان آن را در سیاست آمریکا ؛ بی سابقه و سرفصلی نوین تلقی کرد. من که هوادار مقاومت ایران خاصه سازمان پر افتخار و سربلند مجاهدین خلق ایران هستم ، در این نوشتار می خواهم موقتا هواداری را کنار بگذارم و صرفا به عنوان یک ایرانی که به صحنه سیاسی ایران و جهان نگاه می کند ، مسئله را مورد توجه قرار دهم . ما ایرانیان البته نه از نوع ته سفره خواران رژیم و نه بلغمی مزاج های سیاسی ، سی و هشت سال است که از سیاست سراسر مماشات و حمایت های پنهان و آشکار رؤسای جمهور آمریکا و دیگر ابرقدرت ها ، خون دل خورده ایم و رنج ها کشیده ایم . ناچارم به سن و سال خودم که به هشتاد رسیده است برای آگاهی جوانان و میانسالان اشاره کنم . از این هشتاد سال ، شصت و هفت سال آن بدون کوچک ترین فترت و وقفه به سهم ناچیز خود در کار مبارزه سیاسی بوده ام . سیزده سال پیش از آنهم ، کنار پدر و در مجالس پدر شاهد و شنوای مسایل مبارزاتی بودم یعنی بازی های کودکی هم به خود ندیدم . این را گفتم تا خوانندگان عزیز توجه داشته باشند که از منظر یاد شده و تجربیاتش می خواهم با مسایل امروز با شما سخن بگویم . به زبان مردمی ، دیگر مفاهیم و عناوینی چون امپریالیسم یا انترناسیونالیسم ( با الف مفتوحه ) توی کَتِ این پیرمرد نمی رود . آخر وقتی شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق از انقلاب سخن می گویند ، خانم ها و آقایانی هستند که از تغییر جهان صحبت می کنند یعنی عصر انقلابات سپری شده است ! . وقتی می خوانند یا می شنوند که آقای ترامپ از تغییر رژیم سخن می گوید ، یاد امپریالیسم و جناح نئوکان ها می افتند. انگار که آمریکا در دوره اوباما ، بوش ، کلنتون و ... امپریالیسم نبوده و در همین چند ماه امپریالیسم شده است . هدف و مرض اصلی کجاست ؟ چشم دیدن مجاهدین را نداشتن چه خاصه در اعتلا ، پیشرفت و جهانی شدن آن . من به عنوان یک ایرانی اگر سمبل و مظهر اسطوره شیطان هم می رفت پشت تریبون سازمان ملل و گوشه یی از خواست سالیان ملت ستمدیده ایران سخن می گفت ، شیطان پرست نمی شدم اما برایش کف می زدم . آقای ترامپ اشاره داشت به نارضایتی عمومی که رژیم بی رحم و ستمگر ملایان از این نارضایتی روزافزون در هراس است و جز سرکوب توأم با عوامفریبی راه گریزی ندارد . هر ایرانی با غیرت و وجدان از این سخنرانی رییس جمهور آمریکا دلش خوش می شود و به وجد می آید. گناه سازمان مجاهدین خلق همین که زیر سیطره استبداد حاکم و سیاست همراه بین الدول ، تحت هیچ اهرم نیرومند فشار و هجوم و تبلیغات سنگین مسموم ؛ یک قدم از هدف اصلی خود یعنی سرنگونی و رهایی خلق ایران پا پس ننهادند که هیچ که دل همه موانع کوه آسا را با چنگ و دندان پاره کردند و به پیش رفتند . فقط دشمنان ، بی انصاف ها و بی خبران سیاسی سختشان هست قبول کنند که مقاومت ایران در سخنرانی تاریخی رییس جمهور آمریکا که مثل صائقه بر رژیم و جهان سیاست فرود آمد با تلاش های فوق طاقت ، نقش و سهمی دارند. همین چیزهاست که رژیم را کباب کرده و عده یی را در خارج کشور آسیمه . خوش انصاف ها !! اگر ذره یی غم ملت را داشتند فقط این آخرین خبر که در یک روز سیزده اعدام و قطع سه دست به دست قهارترین دزدان جنایتکار تاریخ معاصر ایران صورت گرفته ، کافی بود که آتش بگیرند و دیگر لغزخوانی برای دل تنگ خودشان و ملایان ؛ نکنند.

   نارضایتی عمومی به صورت اجتماعات اعتراضی سراسر ایران را فراگرفته است . خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت که من او را یک قهرمان تاریخ خونبار و فلاکت بار امروز میهنم می شناسم بارها و بارها و اخیرا هم به شدت و حِدت نارضایتی اقشار و طبقات محروم جامعه اشاره کرده اند . پرستاران ، معلمان ، کارگران ، غارت شدگان ، کولبران زحمتکش همه و همه گواهی می دهد که رژیم تبهکار روی بشکه عظیمی از باروت خشم مردم دارد با ترس حکومت می کند. من به سهم خود از طریق اسکایپ و بعضا تلفن از نارضایتی جوانان با خبرم . مشت نمونه خروار است . چند سال پیش برآورد شد که نیم میلیون شاعر در ایران است . از این نیم میلیون اگر شاعران اهل صله که در مجلس خامنه یی جنایتکار جمع می شوند تا آبروی شعر و شاعری را ببرند و به نواله یی برسند ، منها کنیم ؛ اکثریت چشمگیر نیم میلیون شاعر همه ناراضی و ضد رژیم هستند . هر چند از حیث فرم و بیان گرفتار نوعی بازگشت ادبی هستند چه در قالب کهن و چه نو اما از جهت محتوا نا به سامانی ها و دردهای اجتماعی آگاه و خطر کننده اند. رژیم به دنبال پیدا کردن رد این شاعران است و همگان می دانند که در این سال ها چه شاعران که دستگیر شدند و چه وبلاگ نویسان که به زندان افتادند. و باز هم در ایران چه پرشمار وبلاگ و وبسایت بی نام و نشان شاعر و نویسنده ( یا با نام مستعار ) ضد رژیم موجود و فعال است . متأسفانه سایت ها و وبلاگ های کاملا ضد رژیم در خارج کشور هک می شوند تا مردم نبینند و نخوانند. این تنها سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران است که رژیم هر چه زور زده ، خوشبختانه چاره آن نکرده است . و من خبر دارم که سیمای آزادی روز به روز بینندگان بیشتر و بیشتری پیدا می کند. چرا ؟ چون به تنگ آمدگان ایران زمین ، دردها و خواسته ها ی خود را در آن می بینند و از زبان این رسانه می شنوند .

   به هر حال سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل ، نقطه عطف تاریخی قابل ملاحظه یی ست که ما آن را به فال نیک می گیریم و مردم ایران باید به این امر مهم واقف باشند که شرایط جهانی برای قیام آنان فراهم تر از پیش است . و بدانند که اگر از این فرصت طلایی استفاده نکنند و به خیابان ها نیایند ، کار رهایی به این آسانی ها صورت تحقق نخواهد یافت . زیرا مقاومت ایران با حمله نظامی به جد مخالف است و این مخالفت به کرات از زبان مریم قهرمان شنیده شده است . در ثانی نه آمریکا و نه هیچ دولت دیگری قصد حمله به سرزمین ایران را ندارد و این امر برای یک سیاسی واقع بین کاملا قابل ملموس است ، مگر آنکه وحوش حاکم با دیوانگی های خود ؛ سبب آن شوند . دولت آقای ترامپ می خواهد عرصه را بر رژیم تنگ و تنگ تر کند و این بعد از هشت سال سیاست ننگین اوباما ، خود اقدامی مهم در جهت خواست مردم ایران است . حالا بگذار تا باز هم اره کشان بی خاصیت و رژیم پرور در باره شجاع ترین شجاعان عصر حاضر یعنی مجاهدین سرفراز خلق ایران ، به نفس زدن بیافتند و کُرکُری بخوانند .

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ