Menu

ایران:‌ اعدام سبعانه یک جوان زندانی که به هنگام دستگیری ۱۵سال داشت

 750 77fc5

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

سحرگاه روز پنج شنبه ۱۹مرداد رژیم آخوندی بار دیگر از میان جوانان قربانی گرفت و علیرضا تاجیکی یک جوان زندانی را که درسن ۱۵ سالگی دستگیر شده بود، پس از تحمل شش سال حبس در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخت. این جنایت به رغم درخواست مکرر مجامع حقوق بشری و بین المللی صورت گرفت.

علیرضا تاجیکی شش سال پیش به دنبال دستگیری به سلولهای انفرادی منتقل شد و به رغم آن که نوجوانی بیش نبود برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفت. پرونده او پر از نکات مبهم بود و خانواده او بارها تقاضای اعاده دادرسی دادند. درخواستی که هرگز پاسخ داده نشد.
در بربریت حاکم بر ایران که سران آن مشتی جلاد، شکنجه گر و غارتگر هستند؛ هزاران جوان بهترین سالهای عمر خود را در زندانهای قرون وسطایی رژیم با هراس از مرگ طی می کنند. به اذعان مقامات رژیم ۵۳۰۰ زندانی که بیشتر آنها در سنین ۲۰تا ۳۰سالگی هستند، محکوم به اعدامند.
نظام ولایت فقیه ناتوان از پاسخگویی به ابتدایی ترین خواستهای مردم و در هراس از خیزش مردم به جان آمده به امواج اعدام به ویژه جوانان روی آورده است.
تنها راه نجات از نکبت این رژیم سرکوبگر و خونریز اتحاد و همبستگی همه اقشار و خیزش علیه این همه بیدادگری است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹مرداد ۱۳۹۶ (۱۰ اوت ۲۰۱۷)

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ