Menu

خیزش عظیم مردمی در کازرون

moghavemat3 a4080

خيزش هزاران تن از مردم به پا خاسته کازرون به ويژه جوانان دلير در روز جمعه 31 فروردين براي ششمین روز ادامه يافت. دهها هزار تن از مردم این شهر که زنان شجاع حضوری چشمگیر در میان آنها داشتند با شعار های کوبنده خود ‌تظاهرات گسترده شش روز اخیر مردم کازوران را رو در روی سیاستهای رژیم و طرح جداسازی تحمیلی محکوم کردند.

مردم کازرون به مصلای این شهر وارد شده و نمایش جمعه رژیم را بر هم زدند.

مردم دلیر کازرون امروز با شعارهایشان انزجارخود رااز کارگزاران رژیم آخوندی نشان داده و به رغم عقب نشینی رژیم و به اصطلاح متوقف کردن طرح جدایی بخشهایی از اين شهر، با شعارهای خود به خیانتکاران هشدار دادند که تا پای جان بر خواست های خود پایداری می کنند.

برخی از شعارهای مردم در کازرون :

وای به روزی که مسلح شویم

دشمن ما همینجاست همش میگن آمریکاست

می کشم می کشم هرکه خیانت کند

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ