Menu

اعتراضات مردم و کشاورزان اصفهان

iran2 ca88d

روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۹۷ کشاورزان و مردم معترض اصفهان با شعار « کشاورز بی گناه آزاد باید گردد»، در فلکه خوراسگان تظاهرات كردند. روز چهارشنبه ۲۲ فروردین پس از پایان تجمع و تظاهرات کشاورزان؛ ۱۵ نفر از تظاهرکنندگان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم دستگیر شده اند. تجمع کنندگان همچنین عليه نیروهای سرکوبگر رژیم که مانع ادامه تظاهرات آنها ميشدند شعار سردادند

روز چهار‌شنبه۲۲فروردین‌۹۷ در پی دستگیری یکی از جوانان اهل زیار (واقع در۲۵كيلو متري جاده اصفهان – ورزنه) توسط ماموران سرکوبگر هنگام بازگشت از تظاهرات کشاورزان شرق اصفهان در میدان خوراسگان، مردم خشمگين زیار جاده این شهر را مسدود كرده و در چندین نقطه اقدام به آتش زدن لاستیک کردند.

جوانان ضمن برپايي تظاهرات، شعارهایی علیه رژیم آخوندی سر دادند.

آنها شعار می‌دادند:«۱۸سال خیانت در حق کشاورز»

بدنبال تظاهرات کشاورزان و مردم اصفهان که نقش زنان در آن برجسته بود، روز چهارشنبه 22 فروردین97 یکی از زنان کشاورز در مسجد خوراسگان اصفهان عليه كارگزاران رژيم سخنراني كرد.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ