Menu

قیام ایران - شماره ۱۰۸- ادامه اعتراضات کشاورزان ورزنه اصفهان، تظاهرات و درگیری در شهر اژیه

iran1 08b27

روز جمعه هزاران تن از کشاورزان شهرهای شرق اصفهان برای گرفتن حق آبه خود به راهپیمایی و تظاهرات گسترده یی دست زدند.

ده یی از کشاورزان کفنهایی به تن کرده بودند که روی آن نوشته بودند: «ما ایستاده ایم تا آخرین قطره خونمان». آنها شعار میٰ‌دادند:‌ «روحانی دروغگو؛ زاینده رود حق ماست»؛ «حتی اگر بمیریم؛ ‌حقهایمان را می‌گیریم»؛ «مسئولین بی غیرت؛ خجالت؛ خجالت»؛‌ «روحانی دروغگو؛ زاینده رود ما کو؟»؛‌ «مرگ بر مسئولین بی‌غیرت».

گارد ضد شورش با پرتاب گاز اشک آور و شلیک گلوله به تظاهرکنندگان یورش برد که با مقاومت کشاورزان مواجه شد. در اثر این حمله هفت تن از جوانان ورزنه مجروح و شمار دیگری مضروب و مصدوم شدند. مردم با چوب و سنگ از خود دفاع می‌کردند. نیروهای سرکوبگر شماری از کشاورزان معترض را دستگیر کردند.

همزمان با مردم به‌پاخاسته ورزنه، مردم زیار و اژیه EZHIYEH در شرق اصفهان نیز تجمع اعتراضی برپا کردند. تظاهرات مردم اژیه مورد حمله نیروی انتظامی قرار گرفت و به درگیری کشیده شد. معترضان شعار می دادند: ای لشکر شرق اصفهان آماده باش آماده باش؛ آماده‌ایم آماده‌ایم! جنگ و گریز بین مردم اژیه و نیروهای سرکوبگر ساعتها ادامه داشت. جوانان شجاع اژیه با آتش زدن لاستیک و با سنگ و چوب مزدوران را وادار به عقب نشینی کردند. در این درگیریها شماری از نیروهای گارد ضد شورش زخمی شدند. خودرو آخوند «امام جمعه» این شهر توسط معترضان سنگباران شد و شیشه‌های آن شکست.

شب هنگام مردم ورزنه در اعتراض به دستگیری همشهریان خود مقابل کلانتری این شهر دست به تظاهرات زدند و نیروهای سرکوبگر مجبور شدند دستگیرشدگان را آزاد کند.

خانم مریم رجوی به کشاورزان به‌پاخاسته شرق اصفهان درود فرستاد و ضمن محکوم کردن حمله جنایتکارانه نیروهای سرکوبگر، عموم مردم به ویژه جوانان دلیر را به حمایت و یاری کشاورزان معترض به‌ویژه مجروحان فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸اسفند ۱۳۹۶ (۹ مارس ۲۰۱۸)
 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ