Menu

همبستگي با قيام مردم ايران بيانية مشترك بيش از 30 پارلمانتر و شخصيت‌ اروپايي

moghavemat1 ea173به‌دنبال برگزاري اجلاس با حضور مريم رجوي، بيش از 30 تن از پارلمانترها و شخصيت‌هاي اروپايي از كشورهاي مختلف، با صدور بيانية مشتركي در همبستگي با قيام مردم ايران، اتحادية اروپا را به در پيش‌گرفتن اقدامات مؤثر براي وادار كردن رژيم آخوندي به آزاد كردن زندانيان قيام فراخواندند.

آنها هم‌چنين تأكيد كردند كه اتحادية اروپا بايد از معامله با شركت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و ارگان‌هاي سركوبگر حكومت آخوندي خودداري كند و استمرار و گسترش روابط سياسي و اقتصادي با رژيم را به آزادي زندانيان و توقف اعدام مشروط كند.

امضاكنندگان اين بيانيه عبارتند از:

لرد توني کلارک، رئيس پيشين حزب کارگر انگلستان، عضو ارشد مجلس اعيان

لرد کارلايل عضو مجلس اعيان انگلستان، ، داری رتبه مشاورت ملکه،

بارونس هريس، عضو مجلس اعيان انگلستان، معاون پيشين سخنگوي مجلس اعيان

لرد آلتون عضو مجلس اعيان انگلستان

لرد مگينس، عضو مجلس اعيان انگلستان

لرد سينگ عضو مستقل مجلس اعيان انگلستان

لرد کاتر، عضو مجلس اعيان انگلستان

راجر لاينز رئيس پيشين اتحاديه هاي اصناف كل انگلستان ( تي يو سي) متشكل از فدراسيون بيش از 50 اتحاديه سراسري و بيش از 6 ميليون تن از كاركنان در انگلستان و ولز

مارتين پاتسلت، عضو کميتة حقوق بشر مجلس فدرال آلمان

پروفسور هورست تلچيک، رئيس پيشين کنفرانس امنيتي مونيخ و مشاور صدر اعظم آلمان،

زابينه لويت هويزر اشنارنبرگر، وزير پيشين دادگستري آلمان

سناتور لوييجي كومپانيا عضو كميسيون خارجي سناي ايتاليا

سناتور والريا كاردينالي عضو سناي ايتاليا

ماريانو رابينو عضو كميسيون خارجي پارلمان ايتاليا

نيكولا چيراچي نمايندة پارلمان ايتاليا

آنتونيو ماتارلي عضو كميسيون اتحادية اروپا در پارلمان ايتاليا

مارچين شيوينچسکي، شهردار پيشين ورشو، وزير پيشين تجارت خارجي و نمايندة پارلمان لهستان

دکتر يوآنا موخا Joanna Mucha ، نمايندة پارلمان لهستان، وزير پيشين ورزش و توريسم

سناتور جري هوركان نايب‌رئيس كميتة بودجة سناي ايرلند

دكتر اگيديوس واريكيس، نايب‌رئيس كميسيون خارجي پارلمان ليتواني، گزارشگر ويژة حقوق بشر در مجمع پارلماني شوراي اروپا

رومئو نيكوآرا نمايندة ارشد پارلمان روماني، رئيس گروه پارلماني روماني براي ايران دموكراتيك

اينگريد بتانکور، کانديداي پيشين رياست‌جمهوري کلمبيا

ماريو گالئا، نمایندة پارلمان مالت، از سخنگویان حزب اصلی اپوزیسیون

دکتر هرمان سكياوونه Hermann Schiavone، نمايندة پارلمان مالت

مايک هنکاک، معاون پيشين کميتة سياسي مجمع پارلماني شوراي اروپا از انگلستان

برايان بينلي، نمايندة پيشين پارلمان انگلستان

اتو برنهارد، عضو هيأت‌رئيسة بنياد کنراد آدنائر، نمايندة پيشين مجلس فدرال آلمان

لئو داتسنبرگ، نمايندة پيشين مجلس فدرال آلمان

پائولو کازاکا، نمايندة پيشين پارلمان اروپا از پرتغال

اليزابتا زامپاروتي عضو كميتة منع شكنجة شوراي اروپا

سرجو دليا دبير انجمن به قابيل دست نزنيد-ایتالیا

بيانيه مشترك كنفرانس پارلمانترهاي كشورهاي اروپا دربارة قيام مردم ايران

در فوريه 1979 انقلاب مردم ايران براي سرنگوني ديكتاتوري شاه، پيروز شد. از آنجايي كه شاه رهبران همة جنبش‌هاي دموكراتيك را اعدام و زنداني كرده بود، خميني و آخوندهاي وابسته به او فرصت يافتند، انقلاب را از مسير خود منحرف كنند و يك حكومت مذهبي را جايگزين آن كنند. قسمت عمدة 120 هزار اعدام سياسي مبارزان انقلاب سال 79 بودند. قريب به 4 دهه است كه رژيم ايران ركورددار اعدام در جهان است و 64 بار توسط ملل متحد محكوم شده است.

به‌رغم اين سركوب وحشيانه، مقاومت مردم نه تنها از بين نرفت، بلكه هم‌چون آتش زير خاكستر در انتظار فرصت مناسب بود. جهان در ژانويه 2018 با موجي از قيام و تظاهرات در ايران مواجه شد كه به‌سرعت به 140 شهر گسترش يافت. مردم با شعارهايي مانند مرگ بر خامنه‌اي، مرگ بر روحاني، مرگ بر ديكتاتور، سوريه را رها كن فكري به حال ما كن... خواست خود يعني سرنگوني تام و تمام رژيم آخوندي را به نمايش گذاشتند.

8000 تن از تظاهركنندگان دستگير و 50 تن كشته شدند كه 12 تن از آنان زير شكنجه جان باختند. رئيس سازمان زندان‌هاي رژيم، دستگيري 5000 نفر را تأييد كرد. به‌رغم اين سركوب وحشيانه، روزهاي اول و دوم فوريه بار ديگر بسياري از شهرهاي ايران صحنة تظاهرات ضد حكومتي و درگيري بين مردم و نيروهاي سركوبگر بود. از سوي ديگر همه‌روزه اكثر شهرهاي ايران، شاهد اعتصاب‌ها و اعتراضات كارگران و زحمتكشان است. وزير كشور رژيم گفت، گاه اين اعتراضات به روزي 150 مورد مي‌رسد.

اين اعتراضات در كنار وضعيت رو به وخامت اقتصادي رژيم مانند بيكاري و گراني، رژيم ايران را وارد مرحلة پاياني كرده است. ارز رسمي كشور در يك ماه گذشته بيش از 15 درصد سقوط كرده است. روز 31 ژانويه روحاني رئيس‌جمهور اين رژيم هشدار داد كه رژيم با نشنيدن صداي مردم ممكن است به سرنوشت رژيم شاه دچار شود. اين اظهارات از سوي كسي كه از روز اول جزو خشن‌ترين باندهاي حكومتي بوده است، به‌خوبي از وضعيت شكنندة اين رژيم خبر مي‌دهد.

پس از شروع قيام در مشهد در روز 28 دسامبر، نمايندة خامنه‌اي گفت، مردم با «فراخوان مجاهدين كه رهبر آن يك زن است به خيابان» آمده‌اند و روز 2 ژانويه روحاني در تماس تلفني، از رئيس‌جمهور فرانسه خواست که عليه سازمان مجاهدين خلق ايران که آن‌را به برانگيختن تظاهرات اخير متهم کرد، دست به اقدام بزند... (خبرگزاري فرانسه).

روز 9 ژانويه خامنه‌اي گفت، مجاهدين سازماندهندگان قيام در ايران بوده‌اند؛ آنها «از ماه‌ها قبل آماده بودند... که سازماندهي کنند، بروند اين و آن‌را ببينند. کساني را در داخل نشان کنند...». وي در اين سخنراني دستگيرشدگان را تهديد به اعدام كرد. روز 27 ژانويه معاون سپاه پاسداران گفت، در شهرهاي مختلف اكثراً زنان مجاهد فعال بوده‌اند.

در چنين شرايطي، ما از فراخوانهای خانم مريم رجوي در شوراي اروپا در 24 ژنويه 2018 حمايت مي‌كنيم آنجا كه از شورا و اتحادية اروپا و ديگر مراجع بين‌المللي خواست تا اقدامات مؤثر و تصميمات لازم‌الاجرايي را براي وادار کردن ديکتاتوري حاکم بر ايران به آزاد کردن زندانيان قيام، به‌رسميت‌شناختن حق آزادي بيان و اجتماعات و پايان‌دادن به سرکوب زنان و حجاب اجباري اتخاذ کنند.

اتحادية اروپا بايد از معامله با شركت‌ها و كساني كه وابسته به سپاه پاسداران و ارگان‌هاي سركوب هستند خودداري كند و استمرار و گسترش روابط سياسي و اقتصادي را به آزادي زندانيان و توقف اعدام مشروط كند. ما هم‌چنين خواهان تشكيل يك كميتة بين‌المللي ملل متحد براي تحقيق در مورد بازداشت‌شدگان و مفقودان قيام هستيم.

منبع: بيانية مشترك بيش از 30 پارلمانتر و شخصيت‌ اروپايي درهمبستگي باقيام مردم ......فوريه 2018

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ