Menu

پارلمان اروپا: حمایت از قیام مردم ایران فراخوان به آزادی همه زندانیان و دستگیرشدگان

رسانه

پاول تلیچکا – نایب‌رئیس پارلمان اروپا باید بگویم که ما خودمان را فریب می‌دهیم وقتی می‌گوییم، مسائل صرفاً اقتصادی محرک (اعتراضات) بوده و تفاوت عمده‌یی بین افراط‌گرایان و باصطلاح مدره‌ها وجود دارد: همان‌طور که طی چند روز اخیر دیده‌ایم، چنین نیست. با دیدن استفادة مفرط از زور، کشتارها، دستگیری‌ها و با نگرانی می‌گویم، اعدام‌هایی که صورت خواهند گرفت، این چیزی است که ما نمی‌توانیم بر سر آن مصالحه کنیم. من خشونت مفرط و رفتار رژیم ایران را محکوم می‌کنم و همبستگی‌ام را با مردم ایران ابراز می‌دارم. هم‌چنین انتظار دارم یک پیام قدرت‌مند بفرستیم مبنی بر این‌که ما خواهان رعایت حقوق بنیادین هستیم و این رفتار مفرط مورد تحقیق قرار خواهد کرد و ما بر سر ارزش‌ها و اصولمان، قاطع خواهیم بود. متأسفانه با توجه به صحبت‌ها و توئیت‌های معاون رئیس (اتحادیة اروپا) و دفترش، باید بگویم که تاکنون شکست خورده‌ایم. متأسفم که خانم موگرینی امروز اینجا حضور ندارد تا بتوانم همین را رو در رو به وی بگویم. آنا فوتیگا - رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان اروپا، وزیر خارجة پیشین لهستان خانم رئیس، بله شور و ذوق اقتصادی و ژست‌های دوستانة دیپلماتیک بیش از حدی در قبال آخوندها صورت گرفت، همراه با انعقاد برجام. اما این مسئله در خیابان‌های تهران غایب است. شعارهای مردم متفاوتند و علیه یک رژیم بسیار خشن هستند که نقش بسیار مخربی نیز در منطقه و در سطح جهان دارد. اکنون باید یک پیام بسیار قوی بفرستیم و اقدامات رژیمی را محکوم کنیم که سابقة بسیار بدی از ارعاب و کشتار مردم را دارد. خامنه‌ای به‌تازگی دربارة اعدام‌ها صحبت کرد. حال، هم‌زمان ما از وزیر خارجة (رژیم) ایران در بروکسل استقبال می‌کنیم و مدعی هستیم که برجام مهم‌ترین مسئله است. پیام ما بیش از حد ضعیف است. ما باید بیش از پیش از اعمال بسیار مخرب این رژیم جلوگیری کنیم. دیوید کمپبل بنرمن – رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا خانم رئیس، اعتراضات شجاعانه‌یی که در سراسر ایران طی هفتة گذشته صورت گرفت، باید به‌عنوان نمایشی از (این واقعیت) مورد استقبال قرار گیرد که این مردم سرانجام سرکوب رژیم شرور و استبدادی آخوندی را رد می‌کنند. نارضایتی فزاینده در میان جوانان علیه مداخلة پرهزینة خارجی، نرخ بالای بیکاری و فساد، به درستی سران ارشد (رژیم) ایران تحت فشار قرار داده است. اما سکوت اتحادیة اروپا شوکه‌کننده است. فقط یک هفتة کامل اعتراضات و پس از آن‌که نیروهای امنیتی هزاران تن را به زندان افکندند و دست‌کم ۲۲ تن را به قتل رساندند، نمایندة عالی موگرینی بالأخره یک اطلاعیة شرم‌آور صادر کرد و از همة طرف‌های درگیر خواست که از خشونت خودداری کنند. به‌نظر می‌رسد که اتحادیة اروپا بیشتر علاقه‌مند به حفاظت از توافق عمیقاً ناقص اتمی و فرصت‌های تجاری در وضعیتی است که ایران می‌خواهد به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، تا به مقابله با نقض مفرط حقوق بشر توسط (رژیم) ایران. غرب به‌سادگی بارها و بارها توسط (رژیم) ایران فریب خورده است، اما درس آن باید این باشد که اگر این رژیم بدخواه، این اختاپوس عفونی که بازوانش را در سراسر خاورمیانه دراز کرده، از ما در غرب، تمنای راهی برای بقای خود دارد، ما باید قاطعانه آن‌را رد کنیم.

 moghavemat1 a508d

 

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ