Menu

قیام ایران: تظاهرات شبانه در شهرهای مختلف کشور

 

a5 c5c7fقیام ایران-اطلاعیه شماره ۱۱: تظاهرات شبانه در شهرهای مختلف کشور

شعارهای مرگ بر خامنه ای، خامنه ای قاتله ولایتش باطله، خامنه ای حیا کن مملکت را رها کن

اعتراضات مردم شهرهای مختلف کشور از جمله اهواز، رشت، ساری، همدان، قم، قزوین، سبزوار، بجنورد، اصفهان، شیراز، سبزوار، کرج، قوچان و زاهدان به رغم تظاهرات و درگیریهای سراسر روز جمعه، شب هنگام نیز ادامه یافت.

با تاریک شدن هوا، نیروهای سرکوبگر بطور برنامه ریزی شده در بسیاری از شهرها بسیاری از تظاهرکنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند یا دستگیر کردند. از سوی دیگر مردم مزدوران و جاسوسان و آدمفروشان را شناسایی نموده و به یکدیگر معرفی میکنند.

در کیانشهر اهواز با تاریک شدن هوا صدای تیراندازی به گوش می رسد. مردم شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر گرانی، ”ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند” و استقلال آزادی جمهوری ایرانی وای بر آن روز که مسلح شویم و اهوازی میمیرد ذلت نمیپذیرد؛ سر دادند. آنها صفوف فشرده نیروی انتظامی را در هم شکسته و به تظاهرات خود ادامه دادند.

در رشت مردم در خیابان مطهری سه راه حاجی آباد از مناطق قدیمی شهر کف خیابان نشسته اند و نیروی انتظامی نتوانست آنها را پرکنده کند. بسیجیان بارها تجمعات مردم را مورد حمله قرار دادند و افرادی را بازداشت کردند اما مردم با اتحاد و همبستگی دستگیرشدگان را از چنگ پاسداران و بسیجیان نجات دادند. نیروهای سرکوبگر با گاز اشک آور نیز مردم را مورد حمله قرار دادند.

زنان شجاع نقش برجسته یی در حرکتهای اعتراضی بر عهده دارند. مردم دلیر رشت در تظاهرات جمعه شب شعار می دادند:‌ مرگ بر خامنه ای، میمیریم میمیریم ذلت نمیپذیریم، میمیریم میمیریم ایران حکومت آخوندی نمیخوایم نمیخوایم. مرگ بر دیکتاتور...

در ساری مردم در اعتراض به ربودن یک جوان ۲۵ساله توسط مزدوران لباس با یک ماشین شخصی دست به اعتراض زدند.
آنها همچنین یک جوان بیکار را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند که مردم به دفاع از وی با مزدوران درگیر شدند. مردم ساری در تظاهرات خود شعار سوریه را رها کن فکری بحال ما کن سر دادند.

در همدان پاسداران و بسیجی ها و لباس شخصی ها مردم را که در میدان بوعلی تجمع کرده بودند و از جمله شعار می دادند مرگ بر اصل ولایت فقیه، خامنه ای قاتله ولایتش باطله، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران وحشیانه تجمع مردم را مورد حمله قرار دادند و شماری را مجروح کردند. مردم در واکنش به این وحشیگریها با پرتاب سنگ شیشه بانک کشاورزی را شکستند و به دیگر ساختمانهای اداری حمله کردند. آنها همچنین شعارهای یا مرگ یا آژادی، مرگ بر روحانی، سوریه رو رها کن فکری بحال ما کن. آخوند پشت میزنشسته، جوون بیکارو خسته سر دادند.

مردم قم تظاهرات شبانه خود را در حالی برگزار کردند که پاسداران و بسیجیان موتور سوار برای ایجاد فضای وحشت در خیابانهای این شهر با سرعت و سروصدای زیاد حرکت می کردند. اما جوانان دلیر با شعارهای مرگ بر خامنه ای، خامنه ای قاتله، ولایتش باطله، سیدعلی حیا کن مملکتو رها کن، نظامی باغیرت به مردمت بپیوند، ایرانی باغیرت حمایت حمایت، آخوند انگلیسی نمیخوایم نمیخوایم دست به تظاهرات زدند. پاسداران و بسیجیان تظاهرکنندگان را مورد حمله قرار دادند.

مردم سبزوار با شعار سر به دار میدهیم تن به ذلت نمیدیم به ساختمانهای دولتی حمله برده و با عوامل نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. بسیجیان با محاصره جمعیت قصد حمله به جمعیت را داشتند که با اتحاد و یکپارچگی مردم توانستند بسیجیان را عقب برانند.

جوانان اصفهان علاوه بر شعار مرگ بر خامنه ای، ولی فقیه خونریز نظام را که در بین مردم به علی گدا معروف است به سخره گرفته و شعار می دهند:‌ سید علی ببخشید دیگر باید بلند شید!

در قزوین حمله بسیجیان به مردم درچهارراه خیام به درگیری کشیده شد مردم شعارهای ”نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” و ”استقلال آزادی جمهوری ایرانی”، ”بریز بیرون هموطن حقت را فریاد بزن”. سر دادند و توانستند برخی جوانان را از چنگ بسیجیان خارج کنند.

مردم بجنورد در ادامه تظاهرات روز جمعه با تاریکی هوا نیز با شعارهای اسلامو پله کردین مردمو ذله کردین و ایرانی باغیرت حمایت حمایت. دست به اعتراض زدند و با مامورین درگیر شدند.

حمه مزدوران رژیم در قوچان: برای جلوگیری از تظاهرات شبانه مردم به درگیری کشیده شد و مردم موفق شدند آنان را به عقب برانند.

در شیراز مردم در تطاهرات شبانه خود شعارهای مرگ بر خامنه ای و توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه سر دادند.

در زاهدان مردم با شعارهای سوریه رو رهاکن فکری بحال ما کن، مرگ بر روحانی و در قائمشهر با شعار ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد شبانه به تظاهرات پرداختند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸ دی ۱۳۹۶ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۷)

a5 c9600

قیام نه به گرانی- اطلاعیه شماره ۱۰- شعار «مرگ بر خامنه ای» در اصفهان، قم و رشت

قیام «نه به گرانی» در دومین روز خود بخشهای وسیعی از ایران را در برگرفت. در اصفهان؛ تظاهرکنندگان شعار می‌دادند «مرگ بر خامنه ای».

در رشت مردم با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه ای»، «عزا عزاست امروز؛ روز عزاست امروز؛ حقوق ملت ما زیر عباست امروز»، «آخوندها حیا کنید مملکت را رها کنید»، «می‌میریم می‌میرم ایران را پس می‌گیریم»به خیابان آمدند. آنها هنگامی که مورد حمله نیروی انتظامی قرار گرفتند شعار می‌دادند «پلیس برو دزد را بگیر».

مردم خرم آباد در اعتراض به سرکوب و فقر فراگیر در سراسر کشور دست به تظاهرات زدند. آنها شعار می دادند: «پولهای ما چی شده، تو سوریه گم شده!!!»، «تو ایران چی آزاده؟ دزدی ستم آزاده». «ایرانی باغیرت حمایت حمایت». ” ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد».

در قم تظاهرکنندگان شعار میدادند: «سید علی حیا کن حکومتو رها کن»، «مرگ بر خامنه ای»، «آخوند انگلیسی؛‌ نمی‌خواهیم؛ نمی‌خواهیم»، «آخوند بی خاصیت مایه ننگ ملت».

در قزوین مردم شعار می‌دادند «بریز بیرون هموطن حقتو فریاد بزن». مردم شهر بجنورد در اعتراض به چپاولهای نظام ولایت فقیه شعار می دادند. «اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن» و مردم سبزوار نیز با تظاهرات خود به اعتراض سراسری مردم علیه نظام سرکوبگر و فاسد آخوندی پیوستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸ دی ۱۳۹۶(۲۹دسامبر۲۰۱۷)

*****

تظاهرات در کرمانشاه، قم، اهواز، اصفهان، قوچان، ساری، قائمشهر، قزوین، رشت، زاهدان و همدان
شعارهای «مرگ بر حزب الله»؛ «سید علی حیا کن؛ حکومتو رها کن»؛ «مرگ بر روحانی»

قیام نه به گرانی-اطلاعیه شماره ۹- گسترش قیام «نه به گرانی» در شهرهای مختلف کشور

روز جمعه ۸ دیماه در دومین روز قیام «نه به گرانی» تظاهرات اعتراضی بخشهای وسیعی از ایران را فراگرفت و مردم و جوانان غیور در بسیاری از شهرها از جمله کرمانشاه، قم، اهواز، اصفهان، قوچان، ساری، قائمشهر، قزوین، رشت، زاهدان، همدان دست به اعتراض زدند.

در قم جوانان دلیر شعار دادند: «مرگ بر حزب الله»؛ «سید علی حیا کن؛ حکومتو رها کن»؛ «ایرانی با غیرت، به مردمت بپیوند»، «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم»، «جوان بیکار نشسته؛ آخوند پشت میزش نشسته». به رغم تهدیدهای سرکرده نیروی انتظامی که می گفت «این تجمع غیرقانونی است. متفرق شوید وگرنه با شما به عنوان برهم زنندگان نظم؛ برخورد خواهد شد» مردم بی اعتنا به تظاهرات خود ادامه دادند.

مردم اهواز با شعارهای «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن»؛ «نه غزه؛ نه لبنان؛ جانم فدای ایران»، «مرگ بر دیکتاتور» «مردم گدایی می‌کنند، دولت خدایی می‌کند»؛ «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن»؛ «نه غزه؛ نه لبنان؛ جانم فدای ایران» به قیام «نه به گرانی» پیوستند.

نیروهای سرکوبگر برای جلوگیری از گسترش تظاهرات پل اصلی اهواز را بسته اند و مانع پیوستن مردم از روی پل به سمت تظاهر کنندگان می‌شوند. تعدادی از مردم برای پیوستن به تظاهرات با قایق خود را به سمت دیگر پل رسانده اند.

در اصفهان مردم در میدانهای انقلاب و میدان موسوم به خمینی و سی و سه پل تجمع کردند در میدان انقلاب مردم شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. گارد ضد شورش با شقه کردن مردم شماری از آنها را بازداشت کرده است.

مردم محروم زاهدان هم با شعار «سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن» و مردم قزوین با شعار «ایرانی باغیرت؛ حمایت؛‌ حمایت». تظاهرات کردند تجمع اعتراضی صدها تن از مردم ساری در مقابل استانداری برگزار شد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به تظاهرکنندگان، گفت قیام سراسری امروز، ناقوس سرنگونی دیکتاتوری سراپا فساد آخوندی و طلوع دموکراسی، عدالت و حاکمیت مردمی را به صدا در آورده است. وی افزود: رژیم آخوندی هیچ آینده‌یی ندارد، سرمایه گذاری روی آن محکوم به شکست است و زمان آنست که جامعه جهانی سرنوشت خود را به این رژیم گره نزند و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی آن به رسمیت بشناسند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸
دی ۱۳۹۶ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۷)

*****

moghavemat1 be826

قیام کنندگان در کرمانشاه: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. جوان ایرانی بلند شو بلند شو
تظاهرات مردم قوچان با شعار مرگ بر روحانی مرگ بر گرانی

ایران - قیام نه به گرانی - اطلاعیه شماره ۸

در جریان قیام مردم قهرمان کرمانشاه، صبح روز جمعه ۸ دی قیام‌کنندگان تابلوها و پلاکاردهای رژیم به‌ویژه پلاکاردهای بسیج و سپاه را پاره کردند. نیروهای ضدشورش با باتون به شرکت‌کنندگان حمله ور شدند و شماری از مردم را به شدت مضروب و مجروح کردند. نیروهای سرکوبگر همچنین با بازکردن آب فشار قوی بر روی مردم در صدد پراکنده ساختن مردم بر آمدند. زنان با شعار نیروی انتظامی «خجالت خجالت»، «نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم» مزدوران را به سخره گرفتند.

آدمکشان نیروی ضدشورش با بلندگو می گفتند «تجمع شما غیر قانونی است. منطقه را زودتر ترک کنید». اما مردم آنها را هو کرده و فریاد شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مردم نترسید». «ای جوان ایرانی؛ بلند شو؛ بلند شو»؛ «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» در آسمان کرمانشاه طنین انداز شد.

مردم و جوانان دلیر قوچان نیز با شعارهای «مرگ بر روحانی، مرگ بر گرانی، مرگ بر دیکتاتور»، «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» به قیام «نه به گرانی» پیوستند. این تجمع مورد حمله و هجوم نیروهای سرکوبگر قرار گرفت.
 مزودوران یگان ضد شورش با تطمیع و تهدید تهدید در صدد پراکنده ساختن جمعیت بودند اما جوانان با شعار مرگ بر روحانی و «دروغگو دروغگو» به او پاسخ دادند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸دی ۱۳۹۶(۲۹دسامبر۲۰۱۷)

 *****

مریم رجوی: قیام کرمانشاه و مشهد و دیگر شهرها، ناقوس زوال دیکتاتوری سراپافساد آخوندی و طلوع دموکراسی

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به مردم قهرمان کرمانشاه و دیگر شهرهایی که امروز با شعارهای یا مرگ یا آزادی، مرگ بر روحانی، مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، به قیام برخاسته و به گرانی و فقر و فساد اعتراض می‌کنند درود فرستاد. وی گفت: دیروز مشهد، امروز کرمانشاه و فردا سراسر ایران، این قیام ناقوس سرنگونی دیکتاتوری سراپا فساد آخوندی و طلوع دموکراسی، عدالت و حاکمیت مردمی را به صدا در آورده است.

خانم رجوی عموم مردم بویژه جوانان و زنان در سراسر کشور را به پیوستن به قیام «نه به گرانی» فراخواند و گفت: دیکتاتوری فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگی ملی و مقاومت و پایداری و استمرار قیامهای حق‌طلبانه شما، بدون تردید شکست خواهد خورد.
وی افزود: پرونده چهار دهه حکومت ملایان چیزی جز گرانی و فقر و فساد، شکنجه و اعدام و کشتار و جنگ افروزی نیست. بخش عمده سرمایه های مردم، از جمله پولهای آزاد شده در توافق اتمی صرف ماشین سرکوب و اختناق و صدور تروریسم و جنگ افروزی می‌شود یا توسط سرکردگان رژیم چپاول می‌شود. سرنگونی فاشیسم دینی اولین قدم برای برون رفت از بحرانی است که هر روز تشدید می‌شود.
وی گفت: رژیم آخوندی هیچ آینده‌یی ندارد، سرمایه گذاری روی آن محکوم به شکست است و زمان آنست که جامعه جهانی سرنوشت خود را به این رژیم گره نزند و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی آن به رسمیت بشناسند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸ دی ۱۳۹۶(۲۹دسامبر۲۰۱۷)

*****

گسترش قیام نه به گرانی از مشهد تا کرمانشاه و دیگر شهرهای میهن

درپی فراخونهای همبستگی با قیام نه به گرانی مشهد ازسوی جوانان غیور و قیام آفرین در شهرهای مختلف میهن، روز جمعه مردم کرمانشاه در میدان آزادی این شهر با شعار های «نان؛‌ کار؛ آزادی»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر روحانی» تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان شعار می‌دادند «زندانی سیاسی، آزاد باید گردد»، «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و «سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن». مأموران سرکوبگر انتظامی محل را محاصره کردند؛ اما نتوانستند جلو تظاهرات مردم را بگیرند.

جوانان غیور کرمانشاه با مأموران سرکوبگر رژیم مقابله کردند و با آنها درگیر شدند.
نیروهای سرکوبگر برای پراکنده‌کردن تظاهرکنندگان از ماشین آب‌پاش استفاده کردند و مردم را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.

تظاهرکنندگان همچنین به بی‌عملی رژیم آخوندی نسبت به زلزله‌زدگان کرمانشاه اعتراض کردند.
مردم کرمانشاه در تظاهرات روز جمعه شعار می‌دادند: «یا مرگ یا آزادی» و «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم».
تظاهرکنندگان در اعتراض به چپاول اموال مردم ایران توسط ولی فقیه ارتجاع شعار می‌دادند:
مردم گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند

کرمانشاه - حمله مزدوران نیروی انتظامی و در مقابل شعار زنان شجاع خجالت خجالت، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم
شعارهای زندانی سیاسی آزادباید گردد و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و خطاب به حضور مزدوران با شعار ”بیشرف بیشرف”- بستن خیابانها و به آتش کشیدن لاستیک ها توسط جوانان کرمانشاه

قوچان: شعارهای مردم قوچان علیه کارگزاران رژیم و روحانی شیاد: مرگ بر روحانی، مرگ بر گرانی، مرگ بر دیکتاتور، نترسید ما همه با هم هستیم . خرم آباد:شعار های مردم خرم آباد: پولهای ما چی شده، تو سوریه گم شده!!!، تو ایران چی آزاده؟ دزدی ستم آزاده. ایرانی باغیرت حمایت حمایت. ”ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد”،

*****

قیام نه به گرانی - کرمانشاه - قیام قهرمانانه، درگیری با مزدوران سرکوبگر خامنه ای

مطابق فراخوان از پیش توسط مردم در حمایت از قیام ده هزار نفره روز گذشته مشهد، امروز کلیه شهرها اعلام تظاهرات به گرانی و آزادی زندانیان سیاسی کرده اند.

در کرمانشاه در میدان آزادی مزدوران رژیم اقدام به زدن گاز اشک آور و استفاده از گلوله های پلاستیکی کردند.

مزدوران خامنه ای بر سر تظاهر کنندگان ماشین های آبپاش استفاده می کنند.

مردم با مزدوران درگیر شده و شعارهای: یا مرگ یا آزادی، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، مرگ بر دیکتاتور، بیشرف ولش کن
در مواردی درگیری تن به تن مردم قهرمان کرمانشاه با مزدوران تا دندان مسلح گزارش شده است.

*****

قیام نه به گرانی- شماره۶ کرمانشاه:‌ تظاهرات با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و نان؛‌ کار؛ آزادی

مردم کرمانشاه در همبستگی با قیام مردم مشهد و تظاهرات «نه به گرانی» از صبح جمعه ۸ دی به خیابانها ریخته و شعارهای مرگ بر دیکتاتور؛ نترسید نترسید ما همه با هم هستیم؛ مرگ بر روحانی؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ سر می‌دهند.جمعیت روبه افزایش است.

این در حالی است که انواع نیروهای سرکوبگر و یگان ضد شورش نیروی انتظامی به طور فشرده در سطح شهر مستقر هستند.

یگان ویژه با ماشین آبپاش در صدد پراکنده ساختن مردم است. اما مردم صحنه را ترک نکرده و با شعار «بیشرف؛ بیشرف» با اآنها مقابله میکنند. آنها در مسیر راهپیمایی همچنین شعارهای «ملت گدایی می‌کند؛ آقا خدایی می‌کند».«نه غزه؛ نه لبنان؛ جانم فدای ایران»؛ «نان؛‌ کار؛ آزادی»؛ «نه به گرانی» سر دادند.


 در مشهد؛ رژیم در هراس از تظاهرات مجدد؛ نیروهای ضدشورش و سپاه را با تجهیزات کامل در خیابانها و میدانهای شهر به طور فشرده چیده است. آنها سوار بر موتور و خودرو هستند و ماشینهای آبپاش در نقاط مختلف شهر مستقر شده است.


 در تهران و کرمان و تبریز نیروهای سرکوبگر ضدشورش و موتورسواران برای جلوگیری از شکل گیری هر گونه حرکت اعتراضی در میدانها و چهار راههای اصلی شهر مستقر شده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸ دی ۱۳۹۶ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۷)

*****

قیام نه به گرانی – شماره ۵- آماده باش نیروهای نظامی و امنیتی در وحشت از ادامه قیام مشهد

رژیم آخوندی در وحشت از ادامه قیام مردم مشهد به همه نیروهای نظامی پیامکی ارسال کرده که در آن نوشته اند آماده باش کلیه نیروهای نظامی و امنیتی کشور: «آنی و اضطراری – وضعیت قرمز- همه نیروها با لباس نظامی الان در حوزه حضور یابند»!!!

صحنه های قیام ۷ دی مشهد نشانگر انفجار خشم و اوج انزجار مردمی بود که تمامی هستی خود را در این نظام سرکوبگر و فاسد از دست داده اند. در یکی از صحنه ها مردم با دیدن یک آخوند یکصدا فریاد می‌زنند: «آخوندها حیا کنید، مملکت را رها کنید».

در صحنه یی دیگر کارگر محروم به جان آمده یی فریاد می زند: «۲۷سال کار کردم اخراجم کرد آقای روحانی، با برجی یک تومان (ماهی یک میلیون تومان معادل ۲۳۰دلار)، هفت تا بچه دارم، ۲۷سال با زحمت کار کردم اخراجم کردند. مردم یک صدا شعار می دهند: مرگ بر گرانی.

جوانی می‌گوید از بیکاری از بی پولی خسته ام. و مردم در حمایت از او شعار می دهند «ما با تو هستیم».

در صحنه یی دیگر مردم جوان مجروحی را بر دوش گرفته و شعار می دهند «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن».

در شاهرود نیز مردم شعار می‌دادند: «شاهرودیها می‌میرند، ذلت نمی پذیرند»، «اسلام را پله کردند، مردم را ذله کردند» سردادند.

علاوه بر مشهد، مردم بسیاری از شهرهای سراسر کشور از جمله تهران، رشت، ساری، قم، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، همدان، خرم آباد و قوچان.. در همبستگی با مردم مشهد و در اعتراض به ظلم، ستم گرانی و بیعدالتی نظام برای روز جمعه ۸ دیماه فراخوان به تظاهرات داده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸دسامبر ۲۰۱۷)

*****

قیام نه به گرانی شماره ۴: دستگیری بیش از ۱۰۰ تن از معترضان در مشهد

در تظاهرات امروز مشهد گله های پاسدار و بسیجیان موتور سوار و لباس شخصی ها و گارد ضد شورش نیروی انتظامی شمار زیادی از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند.

شمار بازداشت شدگان در مشهد دست کم به ۱۰۰ تن بالغ می‌شود.

محمد رحیم نوروزیان، فرماندار آخوندها در مشهد، هراسان از خشم مردم به جان آمده این تظاهرات را «غیرقانونی» خواند و گفت که «توسط معاندان نظام و افراد ضدانقلاب برنامه ریزی شده بود».

به دنبال صدور فرمان یورش به تظاهرکنندگان توسط سرکرده نیروی انتظامی و یگان ضد شورش شماری از سربازان وظیفه نیروی انتظامی از شرکت در سرکوب خوداری کرده و به مردم پیوستند.
مقاومت ایران مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی بازداشت شدگان فرا میخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷دی ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۷)

*****

قیام نه به گرانی شماره ۳ - تظاهرات در شهرهای نیشابور، کاشمر، شاهرود، بیرجند، نوشهر و یزد

همزمان با قیام مشهد، مردم شهرهای نیشابور، کاشمر، شاهرود، بیرجند و نوشهر و یزد نیز در اعتراض به گرانی و شرايط طاقت فرساي معيشتي دست به تظاهرات زدند.

مردم مشهد در مسیر تظاهرات هنگام عبور از باغ نادری در مقابل یورش پاسداران و نیروهای گارد ضد شورش و تیراندازی آنها شعار می‌دادند:‌ «توپ ، تانك فشفشه ديگراثرنداره».

فرماندار مزدور مشهد اعتراض مردم به ستوه آمده مشهد را «تجمع غیرقانونی که مجوزی از قبل برای آن صادر نشده بود» خواند و گفت:. تعدادی از افرادی که قصد تعرض به اموال عمومی و تخریب آنها را داشتند توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت شدند.

بیش از هزار تن از مردم نیشابور با شعارهای «ما اعتراض داریم به قیمتهای بالا»، «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» و «سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن»و «مفسد اقتصادي اعدام بايد گردد» دست به اعتراض زدند. آنها با شعار «ای جوان ایرانی بلند شو بلند شو»جوانان را به قیام و پیوستن به اعتراضات دعوت می کردند.

در کاشمر مردم شعار می دادند: «غیرت هر ایرانی مرگ بر گرانی».

در بيرجند صدها تن از مردم در تظاهرات اعتراضی خود خواهان استعفاي دولت روحانی شده و شعارهای مرگ بر ر وحاني. مرگ بر گراني، مرگ بر تورم، مرگ بر دروغگو سر دادند.

در يزد نيز مردم معترض عليه گراني در خيابان مجاهدين اين شهر دست به تظاهرات زده و عليه كارگزاران حكومتي و گراني شعار دادند.

خانم مريم رجوي با درود به قيام كنندگان از عموم مردم به ويژه جوانان خواست به قيام «نه به گراني» بپيوندند. وي قيام امروز را مبين خواست عموم مردم براي سرنگوني رژيم آخوندي توصيف كرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت
۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸دسامبر ۲۰۱۷)

*****

تکمیلی - تظاهرات ۱۰هزار تن از مردم مشهد با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر روحانی

از صبح امروز پنجشنبه ۷ دیماه، هزاران تن از مردم قهرمان و به پاخاسته مشهد و دیگر شهرهای میهن علیه گرانی سرسام آور با شعار مرگ بر دیکتاتور دست به تظاهرات زدند و علیه سران و کارگزاران رژیم شعار سردادند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به مردم قهرمان مشهد و نیشابور و کاشمر و بیرجند و شاهرود که با شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر روحانی»، علیه گرانی و بیکاری و فساد قیام کرده و با نیروهای سرکوبگر به مقابله پرداخته اند، درود فرستاد و نقش برجسته و شجاعانه زنان در این خیزش بزرگ را ستود.

وی از عموم مردم به‌ویژه جوانان خواست در حمایت از خیزش بزرگ مشهد به‌پاخیزند و افزود: قیام قهرمانانه امروز در بخشهای وسیعی از ایران، بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی یک خواست ملی و سراسری است. در حالیکه اکثریت قاطع مردم ایران از فقر و تورم و بیکاری رنج می برند، بخش عمده ثروت و درآمدهای کشور هزینه دستگاههای نظامی و امنیتی و جنگ افروزی و مداخلات منطقه‌یی می‌شود یا توسط سردمداران رژیم چپاول و به حسابهای بانکی آقازاده ها سرازیر می‌گردد، لذا تا این رژیم بر سرکار است وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم وخیمتر می‌شود و تنها راه خلاصی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرنگونی رژیم آخوندی است.


رژیم آخوندی در وحشت از گسترش تظاهرات هزاران نفره مردم نیروهای سرکوبگر انتظامی را بطور گسترده وارد صحنه کرد و به منظور پراکنده کردن تظاهرکنندگان، اقدام به شلیک گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور و مقابله با مردم با ماشین های آب پاش کردند.

هزاران مزدور یگان ویژه با سلاح و تجهیزات در خیابانهای مشهد حضور دارند و یک حکومت نظامی اعلام نشده را ایجاد کردند اما مردم به جان آمده با دستان خالی به مقابله با آنان برخاستند.

مردم بجان آمده می گفتند که سپاه و نیروی انتظامی بما حمله کردند و ما هم پاسخ شان را دادیم.

مردم مشهد با شعارهای نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد و خونی اگر ریخته شه ایران قیامت میشه، در مقابله با مزدوران سرکوبگر رژیم، به خطوط بی آر تی که در مسیرشان بود حمله کردند و با سنگ مزدوران را مورد حمله قرار داده و آنها را به عقب راندند.

پرواز هلی کوپتر بر فراز مشهد

در جریان درگیری مردم با مزدوران سرکوبگر رژیم، شماری از تظاهرکنندگان مجروح شدند. با حمله مردم به سمت مزدوران امنیتی، مزدوران پا به فرار گذاشتند و سپس به شلیک هوایی و پرتاب گاز اشک آور روی آوردند که در پرتاب گاز اشک آور مردم نیز پاسخ آنان را با مقابله به مثل میدادند.

تظاهرات مردم به جان آمده مردم علیه گرانی سرسام آور علاوه بر مشهد در شهرهای مختلف نیز برگزار شد.

در نیشابور مردم بجان آمده علیه تروریسم صادراتی رژیم شعار سردادند سوریه رو رها کن فکری بحال ما کن.

در کاشمر مردم شعار می دادند غیرت هر ایرانی، مرگ بر گرانی.در یزد نیز مردم معترض علیه گرانی در خیابان مجاهدین این شهر دست به تظاهرات زده و علیه کارگزاران حکومتی و گرانی شعار داده اند.

همچنین در بیرجند، شاهرود و نوشهر نیز مردم به اجان آمده علیه گرانی سرسام آور دست به تظاهرات زدند و علیه سران و کارگزاران رژیم شعار سردادند.

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ