Menu

نامه زندانیان سیاسی زندان اردبیل به خانم عاصمه جهانگير و آقاي زيد رعدالحسين درخصوص بازدید از اوین جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶

39608717 303 2b3b2

” خدمت گزارشگر ویژه حقوق بشر سرکار خانم عاصمه جهانگیر و کمیسر عالی حقوق بشر جناب آقای زید رعدالحسین با سلام و احترامات به استحضار می رسانیم

از آنجایی که ما زندانیان سیاسی که بعضا با اتهامات واهی و ساختگی سالهاست ناعادلانه و در نهایت سختگیریهای شدید در زندان به سر می بریم و کماکان با انواع و اقسام تبعیض های جرمی و قومی و دینی و تفتیش عقاید و همچنین فشارها و شکنجه های روحی و جسمی از طرف مقامات ذینفع روبرو می باشیم. به گونه ای که بسیاری از حقوق مادی و معنوی خویش محروم شده ایم. حقوق شهروندی و کرامت انسانی مان نیز در این میان پایمال گشته است که قبلا به صورت نامه به اطلاع اعضاء محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل با شرح کامل تقدیم نموده ایم. همین مکاتبات ما با نهادهای حقوق بشری سبب اعمال فشارهای بیشتر توسط مقامات مربوطه زندانها علیه ما گشته است. از خیلی از امتیازات زندان و مرخصی نیز محروم شده ایم. حال لازم می دانیم در خصوص بازدید اخیر تنی چند از سفیرهای کشورهای خارجی از زندان اوین تهران و موضعگیری برخی از آنها بعد از بازدید از زندان در خصوص وضعیت مناسب زندانها در ایران و تشبیه زندان اوین به هتل باید گفت که این برداشت کشورهای خارجی از بازدید فقط یک زندان و آنهم اوین و احتمالا یک یا دو بند خاص بوده است که این برنامه از قبل و با درخواست و آمادگی کامل توسط مقامات ایران جهت بازدید دیپلماتهای خارجی آماده و خیلی از استانداردهای کیفی و کمی و برنامه های لازم را برای تشریفات چند ساعته در این باره انجام داده اند. به این امید و انتظار که خروجی این بازدید نهایتا منجر به اظهار نظر سفیران خارجی مبنی بر رعایت حقوق بشر و شرایط مناسب زندانیان در ایران ختم بشود. موضوعی که مقامات ایران به شدت جهت کاستن از فشارهای بین المللی در زمینه نقض حقوق بشر به دنبال آن بوده و لازم دارند و طبعا این مسئله مصرف خارجی دارد که در این میان لازم است عرض شود که بسیاری از زندانیان سیاسی بخاطر بازدید سفرا به سلولها و محلهای دیگری منتقل شده اند یا در واقع پنهانشان نموده اند تا در خصوص شرایط حاکم بر زندان و زندانیان در مقابل بازدیدکنندگان سخنی گفته نشود. البته اجازه بازدید سفرای کشورهای خارجی از زندان اوین را اتفاقی مثبت و به فال نیک می گیریم به شرط اینکه این بازدیدها به صورت غیرگزینه ای بوده و تداوم داشته باشد. در آینده نزدیک با حضور و همراه گزارشگر ویژه حقوق بشر و توسط شورای آن سازمان به صورت شفاف و مستقل و آزاد از همه زندانهای کشور و بندها و زندانیهای مختلف خصوصا زندانیان سیاسی آنهم به صورت حضوری و مستقیم باشد تا واقعیت امر برای همگان روشن و تفاوت ادعاها و حسن نیت مقامات ایرانی مورد تایید همه نهادهای حقوق بشر بین المللی قرار گرفته شود.”

”زندانیان سیاسی تبعیدی بلوچ در زندان اردبیل - تیرماه ۱۳۹۶”

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ