Menu

حملات بيسابقه نيكي هيلي در شوراي امنيت عليه رژيم

siasi cb98a

نيكي هيلي سفير آمريكا در ملل متحد

نيكي هيلي سفير آمريكا در ملل متحد در سخنراني خود در اجلاس شوراي امنيت ضمن محكوم‌كردن نقض حقوق بشر، مداخلات تروريستي و آزمايش موشك‌هاي باليستيك حكومت آخوندي، گفت: آمريکا اکنون مسيري را شروع کرده که تلاش دارد به تمامي جنبه‌هاي رفتار مخرب رژيم ايران پاسخ بدهد و نه فقط به يک جنبة آن. حياتي است كه جامعة بين‌المللي نيز همين کار را انجام بدهد و شورای امنیت سياست خود را نسبت به این رژيم تغيير بدهد

بخشي از سخنراني سفير آمريكا در شوراي امنيت :

سفير نيکي هيلي: هدف ما از بحث پيرامون خاورميانه کار بر روي صلح و امنيت و حقوق بشر براي اين منطقه است. ما نمي‌توانيم در مورد ثبات در خاورميانه صحبت کنيم بدون اين که در مورد (رژيم) ايران صحبت کنيم.

آمريکا اکنون مسيري را شروع کرده که تلاش دارد به تمامي جنبه‌هاي رفتار مخرب (رژيم) ايران پاسخ بدهد و نه فقط به يک جنبة آن. حياتي است كه جامعة بين‌المللي نيز همين کار را انجام دهد.

هر ۶ ماه دبيرکل گزارشي از اجراي قطعنامة 2231 شوراي امنيت ارائه مي‌دهد که اين شورا آن‌را باتفاق آرا تصويب کرده است.

اين گزارش هميشه به يافته‌هاي آژانس بين‌المللي اتمي اشاره داشته که (رژيم) ايران توافق اتمي را اجرا مي‌کند. اما در ادامه فهرستي را از نقض‌هاي آشکار (رژيم) ايران در قبال ماده‌هاي غير اتمي قطعنامه ارائه مي‌دهد. هر ۶ ماه به شوراي امنيت فهرست بالابلندي از اين اخبار بد ارئه مي‌شود اما به ترتيبي تنها خبرهاي خوب را مي‌شنوند. برخي کشورها از جانب خود به (رژيم) ايران بخاطر رفتار شرورانه آن هشدار داده اند، اما به‌عنوان شورا ما رويکرد کوته‌بينانة خطرناکي را در پيش گرفته‌ايم.

قضاوت در مورد (رژيم) ايران با محدودة تنگ توافق اتمي، ماهيت واقعي تهديد را ناديده مي‌گيرد. (رژيم) ايران را بايد در تماميت رفتارهاي تجاوزکارانه، بي‌ثبات‌کننده و غير قانوني‌اش قضاوت کرد. شوراي امنيت مکرراً قطعنامه‌هايي را با هدف پاسخ‌دادن به حمايت (رژيم) ايران از تروريسم و جنگ‌هاي منطقه تصويب کرده است، ولي (رژيم) ايران مكرراً به اين تلاش‌ها بي‌توجهي و آن‌را رد کرده است و بدتر اين که اين رژيم هم‌چنان اين شورا را به بازي مي‌گيرد. (رژيم) ايران خود را در پشت ادعاي تبعيت فني از توافق پنهان مي‌کند، در حالي که آشکارا ساير محدوديت‌ها بر رفتارش را نقض مي‌کند و ما به آنها اجازه داده‌ايم که از آن بگريزند. اين بايد متوقف شود.

فهرست نقض قطعنامه‌هاي شوراي امنيت توسط (رژيم) ايران بيش از حد طولاني است كه بخواهيم آن‌را در اينجا تکرار کنيم. لذا من به رئوس آن اكتفا مي‌کنم:

قعطنامة 2231 انتقال تسليحات متعارف از ايران را منع مي‌کند، اما امروز مي‌بينيم كه (رژيم) ايران يك منبع تسليحاتي در جنگ‌هاي سراسر منطقه از يمن تا سوريه و لبنان است. ايالات متحده، فرانسه، استراليا، اوکراين و سايرين محموله‌هاي حاوي موشک‌هاي آر.پي.چي.، مسلسل‌ها و موشک‌هاي ضد تانک (رژيم) ايران و تسليحاتي ديگر را به يمن مصادره کرده‌اند.

قطعنامة 2231 هم‌چنين سفر مقامات ارشد (رژيم) ايران به خارج از جمله قاسم سليماني را ممنوع کرده است، ولي هم‌چنان گزارش دبيرکل، فهرستي از چندين تصوير و گزارش مطبوعاتي و از سفرهاي او به سوريه و عراق را ارائه مي‌كند. حتي مي‌توانيد تصاوير سفر او به روسيه را در رسانه‌هاي اجتماعي پيدا كنيد. اين نقض آشکار و مستقيم قطعنامة 2231 است. وليکن برآشفتگي اين شورا کجاست؟ موارد بيشتري وجود دارد. بسيار بيشتر. در قطعامة 1701 و 1559 اين شورا باتفاق آرا خواستار خلع سلاح حزب الله شد. با اين وجود حزب‌الله در حال ساختن يك زرادخانة جنگي در لبنان با تسليحاتي است که توسط (رژيم) ايران تأمين شده است.

هيچ‌کدام از اينها به‌شكل پنهاني صورت نمي‌گيرد. رهبر حزب الله آشکارا از حمايتي که (رژيم) ايران تأمين مي‌کند سخن مي‌گويد. گزارش شده كه او گفته است تحريم‌ها نمي‌تواند به حزب‌الله آسيب برساند، چون «هر چيزي که مي‌خورد و مي‌آشامد، تسليحات و موشک‌هايش، از جمهوري اسلامي ايران مي‌آيد».

تازه اين فقط آن دسته از فعاليت‌هاي (رژيم) ايران است که شوراي امنيت موضع روشني در مورد ‌آنها اتخاذ كرده است. در مورد حمايت تسليحاتي، مالي، آموزشي و نيرويي (رژيم) ايران از رژيم خونريز اسد در سوريه چطور؟

يك مورد ديگر هم هست. فهرستي را كه از رفتار خطرناك و مخرب (رژيم) ايران ارائه كردم، شامل خطرناك‌ترين عمل اين رژيم نبود: پرتاب‌هاي مكرر موشك باليستيك آن، از جمله پرتاب موشك با توانمندي موشک باليستيك قاره‌پيما در تابستان گذشته كه بايد هشداري براي اقدام به همه در سازمان ملل باشد. وقتي يک رژيم ياغي حركت در مسير موشک‌هاي باليستيک را شروع مي‌كند، اين به نشان مي‌دهد كه به‌زودي با يک کرة شمالي ديگر مواجه خواهيم بود. اگر اين كار براي کرة شمالي اشتباه است، چرا همين رويكرد در قبال (رژيم) ايران اعمال نشود؟

با تصميم ما براي اتخاذ رويکردي جامع براي مقابله با رژيم ايران، ايالات متحده چشمان خود را بر اين نقض‌ها نخواهد بست. ما روشن ساخته‌ايم که اين رژيم نمي‌تواند دوجايه‌خوري کند. نمي‌تواند مستمراً قوانين بين‌المللي را نقض کند و هم‌چنان به‌عنوان يک عضو مناسب و قابل اعتماد جامعة بين‌المللي در نظر گرفته شود.

اين شورا اکنون فرصت آن‌را دارد که سياست خود را نسبت به رژيم ايران تغيير بدهد. صادقانه اميدوارم از اين فرصت براي نه فقط دفاع از قطعنامه‌ها بلکه همچنين دفاع از صلح، امنيت و حقوق بشر در ايران استفاده کند.

متشکرم.

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ