Menu

گزارش سالانة اداره فدرال حراست از قانون اساسي آلمان (جاسوسی رژیم ایران)

index 9e353

گزارش سالانة اداره فدرال حراست از قانون اساسي آلمان

انتشار رسمی 4ژوئیة 2017

وزارت اطلاعات و نیروی قدس دستگاههای اطلاعاتی رژیم ایران در آلمان هستند

سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران در كانون فعاليت سرويسهای اطلاعاتی رژیم قرار دارند

در ژوئيه 2016 دادگاه برلين يك تبعه 32 ساله ايران را به جرم جمع آوری اطلاعات علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت به دو سال و چهار ماه حبس محكوم كرد

توافق حاصله بين ايران و غرب براي كنار زدن مناقشه اتمي در اين فعالیتهای اطلاعاتی رژيم ايران علیه اپوزیسیون هيچ تغييري ايجاد نكرده است

وزارت اطلاعات از مسافرت افراد به ایران برای ایجاد ارتباط و گفتگوهای اطلاعاتی استفاده می کند

اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان یا سازمان امنیت داخلی جمهوری فدرال آلمان که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات از خطرهای تهدید کننده امنیت این کشور را به عهده دارد، در قسمتی از گزارش سال 2016 خود که روز 4ژوئیة 2017 منتشر شده به فعالیتهای جاسوسی رژیم آخوندی در آلمان پرداخته است. این قسمت از گزارش نشان می دهد که سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران هدف اصلی فعالیتهای جاسوسی رژیم ووزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس در آلمان هستند.

فعاليتهاي شناسايي و مقابله با جنبش هاي اپوزيسيون در داخل و خارج ايران، هم چنان وظيفه محوري دستگاههاي اطلاعاتي رژیم ايران است. اين سرويسها علاوه بر اين، اقدام به جمع آوري و كسب اطلاعات در كشورهاي خارجي غربي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و علمي ميكند.

هدف محوري وزارت اطلاعات ايران

عامل اصلي فعاليتهاي [اطلاعاتي] كه عليه آلمان صورت ميگيرند، وزارت اطلاعات است. در كانون فعاليتهاي اين سرويس بطور خاص ”سازمان مجاهدين خلق ايران” و”شوراي ملي مقاومت ايران” قرار دارند.

شيوه كار

وزارت اطلاعات ايران، اطلاعات خود را از طريق عمليات سرويس اطلاعاتي بدست مي آورد كه در اساس از سوي مقر اصلي اين وزارتخانه در تهران (ايران) بصورت مركزي هدايت ميشوند. براي اجراي اين امر، سرويس مزبور بطور خاص از مسافرت افراد مورد نظر كه بدلايل شغلي يا خانوادگي به ايران مسافرت ميكنند، استفاده ميكند. افراد مورد نظر در جريان اين مسافرت ها بزحمت می توانند خود را از چنگال وزارت اطلاعات ايران مصون نگه دارند. اين مسافرتها براي وزارت اطلاعات شرايط ايده آلي را برای ايجاد ارتباطات و انجام گفتگوهاي اطلاعاتي فراهم ميكنند.

در كنار آن مقر رسمي وزارت اطلاعات در سفارت ايران در برلين، عملكرد مهمي در انجام شناسايي هاي سرويس مخفي برعهده دارد. اين مقر اينست علاوه بر انجام عمليات اطلاعاتي مستقل، از فعاليتهايي مقر مركزي وزارت اطلاعات که در تهران قرار دارد نیز پشتيباني می کند.

نيروي قدس

علاوه بر وزارت اطلاعات، نيروي قدس كه يك سرويس اطلاعاتي عمل كننده از سوي يگانهاي ويژه سپاه پاسداران رژیم ايران مي باشد، در آلمان فعال است.

محكوميت ها توسط دادگاه شعبه برلين

در 27 مارس 2017 شعبه دادگاه برلين يك تبعه 31 ساله پاكستاني را بخاطر انجام فعاليت بعنوان مامور سرويس اطلاعاتي به 4 سال و سه ماه حبس محكوم كرد. فرد محكوم شده، از سال 2011 در ارتباط با شخصي قرار داشت كه به نيروي قدس رژیم ايران تعلق دارد و مسئول فعاليت هاي شناسايي و اطلاعاتي در اروپا مي باشد. برطبق ماموريتي كه اين فرد دريافت كرده بود. عليه اين فرد در 5 ژوئيه 2016 حكم جلب و حبس براي بازداشت تحقيقاتي صادر شد.

در تاريخ 19 ژوئيه 2016 دادگاه شعبه برلين يك تبعه 32 ساله ايراني را بجرم ارتكاب به فعاليتهاي سرويس مخفي به دو سال و چهار ماه مجازات حبس محكوم كرد. او براي وزارت اطلاعات رژیم ايران مقادير معتنابه و گسترده یي اطلاعات در مورد مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت جمع آوري كرده بود. پرونده عليه يك تبعه ايراني ديگركه او نيز متهم شده بود، در تاريخ 10 ژوئن 2016 با وضع محدوديتهايي عليه وي متوقف گرديد.

پتانسيل خطر

سرويسهاي اطلاعاتي رژیم ايران يك ابزار محوري رهبري سياسي براي تضمين حاكميت شان هستند. بنابراين اپوزيسيون ايران كماكان در كانون توجهات وزارت اطلاعات ايران قرار دارد.

توافق حاصله بين ايران و غرب براي كنار زدن مناقشه اتمي، در اين موضع رژيم ايران هيچ تغييري ايجاد نكرده است.

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ