Menu

اسناد جاسوسی دختر رئیس دستگاه قضایی خامنه‌ای

آخوند لاریجانی رئیس قوه قضاییهiran f8280 آخوند ضادق لاریجانی ئیس قوه قضاییه رژیم

باند رقیب با انتشار اسناد جاسوسی دختر رئیس قوه قضاییه رژیم خطاب به وی نوشت: خود شما هم می‌دانید (دخترتان) زهرا خاتون چه اعمال کثیفی را علیه مردم مرتکب شده، ولی نمی‌خواهید صدای آن را در بیاورید.

iran 83c37در یکی از اسناد افشاشده آمده است:
قوه قضاییه
اداره کل اطلاعات و عملیات مرکز
سلام علیکم
احتراماٌ، با توجه به گزارش واحد کشف دوم و بررسی آن توسط احمد سوم، با هماهنگی این اداره کل دستور فرمایید جهت شناسایی کامل افرادی که در گزارش ۳۶/۸۴۵/۹۵ ی مشخص گردیده و در ابتدا در آدرس مندرج در گزارش با خانم زهرا لاریجانی، فرزند حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست معظم قوه قضاییه ارتباط برقرار کرده‌اند، شناسایی و اقدامات لازم جهت جمع‌آوری اخبار در خصوص آن افراد که بر اساس تأیید منابع اطلاعاتی این مزکر به سرویس اطلاعات انگلیس وابسته هستند را مبذول فرمایید.
صداقت، مدیرکل کاشف، مکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
در یک سند دیگر، بر سری بودن اطلاعات مربوط به دختر آخوند صادق لاریجانی تأکید شده و آمده است:
قوه قضاییه
ریاست محترم مرکز اطلاعات و عملیات
با سلام
احتراماٌ پیرو دستور ریاست محترم مرکز اطلاعات قوه مبنی بر محرمانه بودن کلیه اقدامات اطلاعاتی و تعقیب کیس مرتبط با خانم زهرا لاریجانی فزند مقام معظم ریاست قوه، وی با توجه به حساسیت بالای موضوع، نتایج و گزارشات اصداری توسط آن مزکر سری تلقی گردد و پس از ارسال موارد به این معاونت از دسترس دیگر واحدها نیز خارج شود. ضمناٌ احمد سوم جهت هماهنگیهای لازم آن مرکز با این معاونت خدمتتان معرفی می‌گردد.
صداقت
مدیر کل کاشف
مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ