Menu

جنگ گرگها ; بازداشت حسین فریدون، برادر حسن روحانی

1396041623074020211341064 55161

آخوند غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، از بازداشت حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوررژیم آخوندی خبر داد. اژه ای تاکید کرد که در باره حسین فریدون اتهامات مختلفی وجود داشته است.

اژه‌ای افزود :«چون قرار تأمین را دیروز تأمین نکردند به زندانی معرفی شد اما اگر قرار را تأمین کنند آزاد می‌شوند. قرار بازداشت موقت نیست.»

اژه‌ای درباره پرونده مالی حسین فریدون  گفت: «در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند.»

اژه‌ای در باره میزان وثیقه  تصریح کرد که از آن خبر دقیقی ندارد، اما قرار با وثیقه بوده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود که بازداشت برادر رئیس جمهور در خصوص مسائل مالی است، اما ربطی به معوقات بانکی ندارد.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ