Menu

وحشت از «براندازی» در كيهان خامنه ای

39608717 303 e77f8

کیهان خامنه ای نیز تقریبات دوهفته بعداز گردهمایی بزرگ مقاومت با استیصال و سوزش و در تصفیه حساب وبا توسری تحقیر آمیزی به روحانی نوشت: «وقتی قبل از انعقاد یک قرارداد بزرگ اقتصادی با تهران، میزبان نشستی با عنوان براندازی جمهوری اسلامی می‌شویم، و نظام هم بدون اعتراض جدی این قرارداد را امضاء می‌کند یعنی، دولتمردان این کشور خود را در چنان شرایط بغرنجی می‌بینند که حاضرند، با کشورهایی که حتی به دنبال براندازی آنها هستند هم وارد معامله شوند!» نتیجه این پیام هم کاملا روشن است: «تحقیر».

کیهان خامنه ای در ادامه با اعتراف به خسارت محض و بی اعتباری نظام جنایتکار ولایت فقیه افزود: در چنین شرایطی، وقتی نظام بدون اعتراض به این میزبانی چنین قراردادی را امضا می‌کند، خواسته یا ناخواسته پیام دشمن را تایید کرده است. شاید اگر دولت برای حفظ ظاهر هم که شده، به نشانه اعتراض، امضای این قرارداد ولو پرابهام را به تاخیر می‌انداخت، خسارت آن کمتر بود.

قرارداد توتال با ابهامات جدی که دارد اگر ادامه یابد، فقط به خسارت اقتصادی منجر نخواهد شد. فرانسه، اعتبار، شأن و آبروی جمهوری اسلامی را هم با آن حاشیه‌هایش در پاریس، نشانه گرفته است.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ