Menu

خشك شدن تالاب قوري گل تبريز

mohite zist 96341

تالاب قوریگل به دلیل بیکفایتی کارگزاران رژیم در رفع مشکلات کانال آبرسانی خشک شد.

تالاب بینالمللی قوری گل یکی از تالابهای کوهستانی آذربایجان شرقی است و دارای 200 هکتار مساحت است.

به گفته کارگزاران حکومتی، مشکلات فنی، فرسودگی کانال و یخبندان موجب خشک شدن این تالاب شده است.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ